cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

рішення №36 від 20.12.2017 року "Про прект рішення "Про сільський бюджет на 2018 рік та прогноз на 2019-2020 роки"

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

БОРЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я № __36___

 

від 20 грудня 2017 року

 

Про проект рішення про сільський бюджет на 2018 рік

та прогноз на 2019-2020 роки

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючисьстаттею 28 п.1, ст. 52 п.2  Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»виконавчий комітет,

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проект рішення про сільський бюджет на 2018 рік.

-  доходи сільського бюджету у сумі 1755,520 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 1754,520 тис. грн. , доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1,000 тис. грн;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1755,520 тис. грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1614,520 тис. грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету – 140,000 тис. грн..

. -профіцит сільського бюджету в сумі 140,00тис.грн,в тому числі загального фонду сільського бюджету в сумі 140,000тис.грн.

-дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 140,000тис.грн.

2. Схвалити проект рішення про сільський бюджет на 2019 рік.

-  доходи сільського бюджету у сумі 1851,100 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 1850,000 тис. грн. , доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1,100 тис. грн;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1850,000 тис. грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1850,000 тис. грн.., спеціального фонду сільського бюджету 1,100тис.грн.

3. Схвалити проект рішення про сільський бюджет на 2020 рік.

-  доходи сільського бюджету у сумі 1986,200 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 1985,000 тис. грн. , доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1,200 тис. грн.  ;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1986,200 тис. грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1986,000 тис. грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1,200 тис. грн.. .

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету на 2018 рік в сумі  25,000 тис. грн., на 2019 рік в сумі 26,000 тис грн., на 2020 рік в сумі 28,000 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          - поточні трансферти населенню.

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на 2018 рік у сумі 673,042 тис. грн., на 2019 рік в сумі 700,000 тис.грн., на 2020 рік 720,000 тис.грн.

8. Керівникамбюджетнихустановсільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Надати дозвіл сільському голові здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а саме: податок на майно, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, єдиний податок, інші  податки та збори .

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік у частині доходів такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.

12. Надати право  сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

13. Дозволити використання готівкових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, канцелярських та господарських товарів, оплату інших послуг.

14. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови КМУ  №117 від 23.04.2014р. в межах бюджетного періоду .

15. Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.

16. Даний проект рішення винести на затвердження сесії сільської ради.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Колєсніченко С.А.)

 

 

Сільський голова                                                         Л.Л.Шульга