cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

Рішення № 34 від 20.12.2017 року "Про стан військово-облікової роботи на території Борщівської сільської ради у 2017 році"

УКРАЇНА

                       ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ   БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН

    БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                                                            

                                           

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  №  34

від  20 грудня 2017  року                                                                                         

Про стан військово-облікової роботи

на території Борщівської сільської ради

у  2017 році

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», заслухавши доповідь секретаря сільської ради відповідальної за ведення  військового обліку Ярмлленко С.М. , виконавчий комітет сільської ради

 

                                                                       ВИРІШИВ:

 

               1. Прийняти доповідь секретаря сільської ради відповідальної за ведення  військового обліку Ярмлленко С.М. без зауважень та доповнень, як таку яка відображає реальний стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 2017 році.

2. Затвердити графік проведення перевірок стану військового обліку та звірок з облікових даних карток первинного обліку із обліковими даними особових карток П2, подомовими книгами та картками реєстрації.

               3.Затвердити перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2018 рік.

               4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

                    Сільський голова                                       Л.Л. Шульга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         УЗГОДЖЕНО

Військовий комісар

___________ районного військового комісаріату підполковник               _________________________________

 

„___” _________ 201____ року

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

    Рішенням виконавчого комітету     Борщівської                                сільської ради від 20.12.2017   року № 35.

 

Перспективний план

роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2018  рік.

 

№№

пп

Назва  заходів

Термін виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1.Планування

1.

Складання перспективного плану  роботи з військового обліку та військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 2019 рік

до 25 грудня щорічно

Відповіда-льний за вий облік

 

2

Складання графіку звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 2019 році.

до 25 грудня щорічно

Відповіда-льний за вий облік

 

3

Підготовка доповіді про стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 2018 році.

до 25 грудня щорічно

Відповіда-льний за вий облік

 

2. Організація та проведення приписки громадян 2002 року до призовної дільниці

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо проведення приписки громадян 2002року до призовної дільниці

до 25 грудня щорічно

Відповіда-льний за вий облік

 

2

Складання та подання до військового комісаріату списку призовників, які проживають на території сільської ради

 

до 01 грудня

Відповіда-льний за вий облік

 

3

Підготовка документів та формування особових справ призовників

до 15 листопада

Відповіда-льний за вий облік

 

4

Контроль за виконаннням рішень комісії з питань приписки

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

5

Охоплення військовим обліком громадян, які не приписані до призовної дільниці, як такі, що знову виявлені.

Постійно протягом року

Відповіда-льний за вий облік

 

6

Агитаційна робота серед учнів 11 - х класів щодо вступу до вищіх військових навчальних закладів

січень-березень

Відповіда-льний за вий облік

 

7

Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходи до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

3.Організація і проведення призову громадян на строкову військову службу, військовий облік призовників

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу у 2018 році весною

                                                                         восени

Два рази на рік:

лютий

серпень

Відповіда-льний за вий облік

 

2

Проведення звірки облікових даних списку призовників, які перебувають на військовому обліку з обліковими даними військового комісаріату весною та восени.

Два рази на рік:

березень

серпень

Відповіда-льний за вий облік

 

3

Доведення до населення наказу військового комісара про черговий призов громадян на строкову військову службу

Два рази на рік:

лютий

серпень

Відповіда-льний за вий облік

 

4

Оповіщення громадян, які підлягають черговому призову на строкову військову службу про їх явку для проходження медичної та призовної комісії персональними повістками

Два рази на рік:

лютий

серпень

Відповіда-льний за вий облік

 

5

Підготовка та подання доповіді про результати оповіщення призовників

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Відповіда-льний за вий облік

 

6

Підготовка та подання підсумкового звіту про заходи, які проводились у ході призову громадян на строкову військову службу

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Відповіда-льний за вий облік

 

7

Підготовка документів та формування особових справ призовників

Два рази на рік:

жовтень-

листопад

Відповіда-льний за вий облік

 

8

Контроль за виконанням рішень призовної комісії

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

9

Контроль за дотриманням призовниками правил військового обліку

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

10

Проведення заходів розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову війсьокву службу, складання та подання до військового комісаріату актів невручення повісток

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

11

Підготовка та подання донесення до військового комісаріату про зміни в облікових даних призовників

Щомісячно при наявності

Відповіда-льний за вий облік

 

4.Заходи з військового обліку  військовозобов’язаних та призовників

1

Перевірка у військовозобов’язаних та призовників наявності військово-облікових документів

Постійно при прийомі на військ. облік

Відповіда-льний за вий облік

 

2

Проведення звірок облікових даних карток первинного обліку з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 2002 році

Згідно із графіком

Відповіда-льний за вий облік

 

3

Облік змін у військовозобов’язаних та призовників сімейного стану, адреси місця проживання, місця роботи, посади, освіти і у п’ятиденний строк вносить ці зміни до їх карток первинного обліку та повідомлення про них у відповідні військові комісаріати

Постійно один раз на місяць

Відповіда-льний за вий облік

 

4

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних та призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

За наявності розпорядження з військового комісаріату

Відповіда-льний за вий облік

 

5

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних та призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону;

проводить систематично широку

Відповіда-льний за вий облік

 

6

Облік, зберігання та ведення карток первинного обліку

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

7

Виключення з військового обліку  військовозобов’язаних , які  досягли граничного віку

січень

Відповіда-льний за вий облік

 

8

Знищення (зі складанням акту) карток первинного обліку

березень

Відповіда-льний за вий облік

 

9

Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

Постійно

Відповіда-льний за вий облік

 

 

Відповідальний за ведення  військового

обліку Борщівської  сільської ради     С.М.Ярмоленко