cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

додаток до ріш.33 від 20.12.2017 року

 

Додаток

до рішення № 33

від 20 грудня 2017 року

 

 

План заходів

щодо реалізації Національного плану дій

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

на період до 2020 року по Борщівській сільській раді

Найменування завдання

(відповідно до Національного плану)

Заходи щодо виконання

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

 

Розділ I. Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів

 

1.Оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

1) брати участь у розробленні регіональної моніторингової картки стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проведення оцінки потреб населення в умовах конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, наданні права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу з урахуванням віку, статі, стану здоров'я та місця проживання

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

2) проведення визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах

 

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради ,ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

Щорічно до 01 квітня

 

3) надання можливості доступу до медичних послуг жінок і чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних жінок, малолітніх дітей під час конфліктів та у постконфліктний період

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

4) проведення аналізу та підготовка рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

3. Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 1325

1) активізація діяльності з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради , Координаційна рада,ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

2) забезпечення належного реагування на випадки правопорушень, пов’язаних з гендерно-зумовленим насильством

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради ,ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

 

 

 

 

3) надання допомоги постраждалим від конфліктів, забезпечення гендерної рівності під час ліквідації наслідків конфлікту

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

4. Організація фахової підготовки кадрів

1) сприяння протидії поширенню ВІЛ/СНІДу

 

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

 

 

2018-2020 роки

 

 

2) взяти участь у навчаннях для посадових осіб місцевого самоврядування з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за

згодою)

 

2018-2020 роки

3) надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради ,ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

4) проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

5) проведення у Борщівському НВК тижнів знань основ безпеки життєдіяльності, днів цивільного захисту, під час яких з учасниками навчально-виховного процесу проводити попереджувально-роз’яснювальну роботу щодо поводження з вибухонебезпечними предметами

 

Дирекція Борщівського НВК, Виконавчий комітет Борщівської сільської ради

Щорічно

6) проведення навчальних семінарів-тренінгів у Борщівському НВК:

- «Психологічна допомога дітям у

кризовому стані», «Організація роботи щодо розв’язання проблеми насильства в школі»;

«Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція», «Сприяння просвітницькій роботі

«рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»

Дирекція Борщівського НВК, Виконавчий комітет Борщівської сільської ради

 

2018-2020 роки

 

Розділ II. Участь жінок у встановленні миру

 

5. Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру

 

1) забезпечення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру;

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради , ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

2) висвітлення у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

 

Розділ III. Запобігання конфліктам та насильству

 

6. Підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки під час перебування в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення та тимчасово окупованих територіях

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо забезпечення особистої та колективної безпеки населення, навчання заходам безпеки з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

Постійно

7. Запобігання та протидія насильству щодо жінок

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно-зумовленого насильства,

залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству;

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам;

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою) , дирекція навчального закладу.

2018-2020 роки

4) проведення тижнів гендерної рівності у Борщівському НВК;

 

 

Дирекція Борщівського НВК, виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

5) залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальної громади, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018-2020 роки

 

Розділ IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

 

8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу)

1) удосконалення та впровадження ефективного механізму направлення до суб'єктів надання допомоги жінок і дівчат, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства;

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою), дільничний інспектор.

Постійно

2) забезпечення своєчасного інформування (впродовж доби) служб у справах дітей районної державної адміністрації про дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження, у тому числі від зґвалтування та інших форм сексуального насильства.

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою), дільничний інспектор, управління охорони здоров’я , соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах дітей і молоді Балаклійської райдержадміністрація.

 

Постійно

 

Розділ V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів

 

9. Створення системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів

1) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно-зумовленого насильства, зокрема сексуального ;

 

Центр надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно-зумовленого насильства, зокрема сексуального; виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

Постійно

2) підтримка жіночих ініціативних груп, проведення груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків;

 

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

Постійно

3) надання медичних, освітніх, інформаційних послуг з питань репродуктивного здоров'я жінкам, які постраждали від конфліктів.

Борщівський ФАП, дирекція Борщівського НВК, Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

Постійно

Розділ VI. Моніторинг впровадження Національного плану дій з виконання резолюції

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

 

10. Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

1) брати учать у підготовці та оприлюдненні державної доповіді про впровадження Національного плану дій;

Виконавчий комітет Борщівської сільської ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БОРЩІВ'ЯНКА» (за згодою)

2018- 2020 роки

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                      С.М. Ярмоленко