cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

рішення №2 аід 24.01.2017 р "Про організацію громадських робіт по Борщівській сільській раді у 2017 році"

                                                     УКРАЇНА                    

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ   БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН

    БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                                                                                                          

                          Р І Ш Е Н Н Я  № __2_____

 

  від  24  січня  2017 року

 Про організацію  громадських  робіт по

Борщівській  сільській  раді  у  2017  році

 

          Відповідно до  ст. 34 Закону України  „ Про місцеве самоврядування  в Україні „  від 27.05.1997 р. № 280  97 / ВР,  ст..31  Закону України „ Про зайнятість населення» від  05.07.2012 року № 5067-УІ, Порядку  організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  20.03.2013 року  № 175, з  метою  додаткового  стимулювання  мотивації  до  праці,  матеріальної  підтримки

зареєстрованих  безробітних; осіб які  перебувають  на  обліку  в  Балаклійському  районному центрі  зайнятості  як такі, що  шукають  роботу; працівники, які  втратили частину  заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення на 50 відсотків передбаченої  законодавством  тривалості  робочого часу у  зв»язку  із  зупиненням (скороченням) виробництва  продукції; а також з метою додаткової соціальної підтримки осіб з інвалідністю, виконавчий комітет  Борщівської   сільської ради

 

                                      В И Р І Ш И В  :

 

1. Організувати  в  2017 році  за участю Балаклійського  районного центру зайнятості  на  підприємствах, в  установах  та  організаціях  комунальної  форми  власності  громадські роботи, які  повинні  мати  суспільно  корисну  спрямованість, відповідати  потребам  територіальної  громади  та  сприяти  її  соціальному  розвитку.

2. Затвердити  перелік  видів  оплачуваних   громадських  робіт   та  інших  робіт  тимчасового  характеру  ( додаток  № 1 )

3. Визначити, що  громадські  роботи  повинні  проводитись  виключно  на  спеціально  створених  для  цього  тимчасових  робочих  місцях.

4. Затвердити  перелік  підприємств  , установ   та  організацій  комунальної  форми  власності  , за  участю  яких  планується  організація  громадських  робіт та  інших  робіт  тимчасового  характеру  ( додаток № 2)

5. Рекомендувати  Балаклійському  районному  центру  зайнятості  укласти  договори  на  проведення  оплачуваних  громадських  робіт  з  підприємствами, установами  і  організаціями  , які  потребують  залучення  додаткової  робочої  сили  на  виконання  тимчасових  робіт  та  здійснити  направлення  незайнятих  громадян та  різних  категорій  зайнятого населення , за  їх  згодою ..

6.  Контроль за виконанням  даного  рішення  залишаю  за  собою.

 

      Сільський  голова                                       Л.Л. Шульга