cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

Рішення № 249-VII від 19.05.2020 року " Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік"

УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             ХLVIІІ-ї  СЕСІЯ   VII СКЛИКАННЯ

 

 
 

                                                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я №  249-VII

 

           від  19 травня  2020 року

 

Про внесення змін до    програми  соціально-

економічного  та  культурного  розвитку   

Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік

 

 Згідно ст. 26 п. 22   Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні „

                                     Борщівська сільська рада

 

                                           В И Р І Ш И Л А

 Затвердити  програму  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік .(зі змінами)

                                ( програма  додається )

 

 

 Сільський  голова                                                Л.Л. Шульга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток до рішення 48-ї сесії Борщівської сільської ради VІІ скликання  від 19 травня 2020 року №249-VІІ

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

БОРЩІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

Програма соціально-економічного розвитку села Борщівка на 2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на період 2019року. розроблена з метою практичного розв'язання економічних та соціальних проблем території.

Програма передбачає :

-залучення місцевих товаровиробників до активної співпраці;

-залучення інвестиційних коштів;

- вирішення проблем зайнятості;

- наповнення місцевого бюджету.

І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БОРЩІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ в 2019 році.

На протязі 2019 року відбулися позитивні зміни в соціально-економічному розвитку території. Активно працювали сільськогосподарські підприємства, власники  земельних паїв, індивідуальні селянські господарства, отримавши добрий врожай зернових та технічних культур. Основними джерелами інвестицій були власні кошти підприємств, кошти місцевого і державного бюджетів у вигляді субвенцій, кошти цільових фондів, кошти населення, які були спрямовані на розвиток виробництва, технічне переобладнання, на реконструкцію об'єктів соціальної сфери. Приватні підприємці активно залучалися до вирішення соціально-економічних питань підлеглої території.

На території сільської ради працювали ТОВ АФ «Борщівське» (директор Новак Л.В.), ТОВ УТД «Асторг", ФОП Чехаріна К.О.,ФОП Чехарін В М., ФОП Зарко М.М., ФОП Кузьменко О.М. індивідуальники -землероби.

Сільгоспники стовідсотково розрахувалися з орендодавцями, що позитивно позначилося на їхньому добробуті.

В 2019 році був здійснений ремонт покрівлі на сільському клубі та відремонтована бібліотека.

Успішно працює Борщівський ФАП ,який оснащений всім необхідним для надання первинної медичної допомоги населенню.

В Борщівському навчально – виховниму комплексі навчається 72дітей та 21 дітей дошкільного віку .

                                               ІІ. ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ.

Головною метою цієї Програми є забезпечення сталого розвитку сільської території, підвищення рівня життя сільського населення та благоустрою сільської ради,охорона навколишнього природного середовища,збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, відновлення соціально- економічної інфраструктури сільського населеного пункту, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, зростання добробуту народу, за рахунок підвищення продуктивності сільгоспвиробництва, присадибного підсобного господарства, залучення незайнятих верств населення до дрібного підприємництва, розширення сфери послуг, надання можливостей для всебічного розвитку підростаючого покоління.

 

ІІІ. ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БОРЩІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ УКРАЇНИ НА 2020рік

 

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завданнядіяльності сільської ради на 2020 рік

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2020 р., спрямовані на розвиток села – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Борщівка.

Заходи Програмифінансуються за рахунок коштів бюджету села Борщівка, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Борщівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В 2019 році народилось 7дітей, а померло 13мешканців сільської ради. Народжуваність у порівняні з відповідним періодом 2018 року  зменшилась на 12.5% ,   смертність збільшилась – на 18% . Основні причини смертності – старість, серцево-судинні захворювання. Стабілізація та подальше покращення економічної ситуації в країні сприятиме збільшенню народжуваності й зменшенню смертності населення.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Балаклійському районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які  проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

Основним напрямом діяльності в 2020 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину.

Передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

2.2. Доходи населення.

Планується підвищення реальних доходів населення не менше, ніж на 10%. Основну частку доходів складатиме реалізація продукції з підсобних господарств: молока, м'яса, яєць, овочів, фруктів, зерна. Громадяни, зайняті у сільськогосподарському виробництві, а також працюючі в бюджетних установах, підвищать свій добробут за рахунок отримання заробітної плати та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

2.3. Соціальний захист населення.

У 2020 році сільською радою, разом із районною радою та районною державною адміністрацією, планується провести ряд заходів направлених на покращення медичного обслуговування інвалідів, ветеранів праці, забезпечення їх реабілітаційними засобами, сприяння їх санаторно-курортному лікуванню. Продовжується робота щодо щомісячної виїзної роботи медпрацівників в Борщівський ФАП та виїзного флюорографа

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;

- сприяння розвитку підприємництва;

- проводити роз'яснювальну роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств, приватними підприємцями по збереженню робочих місць в умовах економічної кризи.

- спільно з Балаклійським центром зайнятості залучити до громадських робіт мешканців сільської ради, а також бронювати згідно чинного законодавства робочі місця в сільгосппідприємстві для працевлаштування громадянина працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці , тобто інваліди.

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства.

Основними завданнями в розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік є:

- раціональне використання питної води населенням і організаціями;

- підтримання належного технічного стану водогонів ;

- продовжити виконання поточного ремонту доріг по вулицях села;

- заміна адресних табличок по перейменованих вулицях .

2.6. Розвиток споживчого ринку товарів і послуг.

Основні завдання:

- створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва;

- реалізація державної цінової політики, проведення моніторингу діючих роздрібних цін на основні види продовольчих товарів;

- розвиток сфери побутових послуг

2.7. Розвиток малого підприємництва.

Основні завдання на 2020 рік:

- створення умов для розвитку малого бізнесу;

- забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- збільшення обсягів надходжень до бюджету від суб'єктів малого підприємництва;

2. 8.Розвиток сільського господарства.

Основні завдання на 2020 рік:

- підвищення валових зборів зерновихі технічних культур за рахунок впровадження сучасних процесів виробництва.

- в приватному секторі – стабілізація та нарощування продуктивного поголів'я корів, обсягів виробництва молока, збільшення поголів'я свиней та птиці;

- подоланнябезробіття і підвищеннязагального стандарту життя сільського населення.

ІІІ.Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров'я

У селі функціонує фельшерсько-акушерський пункт , яка знаходиться на утриманні районного бюджету. В ФАПі зайнято  3штатних  одиниці:

На протязі 2019 року, з бюджету сільської ради здійснювалася оплата енергоносіїв по

 ФАПу , кошти за які були компенсовані сільському бюджету –КНП БРР ХО « БРЦ ПМСД» .

 Основні завдання та заходи на 2020 рік:

- сприяння подальшого виконання районної Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню сільської ради на 2015 – 2020 роки;

- зниження показника захворюваності населення;

- формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг ;

- збільшення питомої ваги звернень за медичною допомогою, що починаються і закінчуються на рівні первинної медико-санітарної допомоги ;

- охоплення всімавидами оздоровлення дітей шкільного віку..

3.2. Освіта, культура, фізичне виховання і спорт.

В селі є Борщівський навчально – виховний комплекс, який фінансується з районного бюджету.

У 2019 році за спонсорські кошти ТОВ АФ «Борщівське» та кошти сільського бюджету   був продовжений  благоустій  зони відпочинку біля «Лелеки» та благоустрій парку відпочинку в центрі села.

Пріоритетним напрямком на 2020 рік є:

- збільшення охоплення дітей дошкільною освітою:

- підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників через проходження курсової перепідготовки;

- залучення до занять спортом і фізкультурою мешканців сільської ради, в першу чергу, молоді;

- виконання заходів щодо збереження пам'яток культурної і історичної спадщини;

- ремонт покрівлі сільського клубу.

3.3. Культура

На території сільської ради є один сільський клуб, та одна сільська бібліотека- філія. Як і в минулому році робота працівників культури буде спрямована на проведення культурно масових заходів;

- сприяння розвитку художньої самодіяльності;

- сприяння роботі сільської бібліотеки;

3.4. Молодіжна та сімейна політика.

Основними завданнями даного напрямку на 2020 рік є:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- cприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

3.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей с.Борщівка.

З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується соціальна програма.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

Зі свого боку, в межах своїх повноважень та можливостей, сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селі ставить перед собою такі завдання:

- Подолання негативних тенденцій відтворення населення;

- Допомога малозабезпеченим та кризовим сім'ям.

- посилити роботу з попередження пияцтва, наркозалежності, блукання, насильства в сім'ї.

4. Охорона навколишнього природного середовища.

Основні завдання на 2020 рік:

- проведення озеленення і благоустрою  території сільської ради .

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ села БОРЩІВКА

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від орендної плати юридичних осіб,єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників.

Дані види податку збільшились відповідно до аналогічного періоду минулого року на 50%, Оа єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , який раніше був фіксованим сільськогосподарським податком збільшився в декілька разів.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

- забезпечити виконання дохідної частини бюджету;

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

- продовжити роботу щодо перезаключення договорів оренди з підприємцями,земельні ділянки яких знаходяться в межах села відповідно до грошової оцінки землі.

- проводити відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу по залученню населення до оформлення житлових субсидій за спрощеною системою;

- активізувати роботу щодо охоплення дітейдошкільноюосвітою;

- вжити заходів щодо збереження та стабільного функціонування закладу культури в селі, поліпшення матеріально-технічної бази, покращання умов праці працівників закладу культури;

- відновлення та підтримання санітарного стану річок та прибережної зони.;

 -виготовлення генерального плану населеного пункту.

Очікувані результати:

• стабільне функціонування бюджетної системи;

• збільшення дохідної частини сільського бюджету;

• підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

У. Інвестиційна політика.

Основні завдання на 2020 рік: залучення коштів державного та місцевого бюджетів, коштів сільгосппідприємств, приватних підприємців, населення для вирішення різних соціально-економічних питань території.

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Програми соціально – економічного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела фінансування та орієнтовна вартість

 грн.

Благоустрій та розвиток території

1.

Організація благоустрою населенного пункту

Борщівська сільська рада

269806

2

Утримання   та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Борщівська сільська рада

165000

 

                                     Охорона навколишнього природного середовища

1

Придбання розсади квіткової продукції

Борщівська сільська рада

2 230

Культура

1.

 

2

Проведення  святкових  заходів

 

Утримання та забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та нших клубних закладыв

Борщівська сільська рада

 

Борщівська сільська рада

10 000

 

 

 

210 991

 

 Секретар сільської ради                                                          С.М. Ярмоленко