cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол 11 від 21.11.2017 року

                                                                                                                                           УКРАЇНА

             ХАРКІВСЬКА   ОБЛАСТЬ    БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН

                            БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                  ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

                                                                                      

                                  П Р О Т О К О Л    №  11

                         засідання    виконавчого  комітету  

                             від   21  листопада   2017  року

 

  Головуючий  на   засіданні  -  Шульга  Л.Л. , сільський  голова

 

Присутні  члени  виконкому  :    Ярмоленко  С.М.

                                                        Пономаренко  С.В.

                                                        Піскова  О.А.

                                                        Шуляк  І.А.

                                                        Засадченко  Н.М.

                                                        Бичок О.О.

Запрошені :  Колєсніченко С.А.- головний  бухгалтер  сільської  ради  

                      П О Р Я Д О К    Д  Е Н Н И Й  :

 1.Про  затвердження  інвентаризаційної  комісії  для  проведення  інвентаризації  майна, що  знаходиться  на  території  Борщівської  сільської  ради  та  інвентаризації  по  установах, які  знаходяться  на  балансі  Борщівської  сільської  ради, строки  проведення  інвентаризації.

  1. Про затвердження заходів по святкуванню Новорічних та різдвяних свят.

 

     Порядок  денний  затверджено .  Голосували  « за» -  7  чоловік  ,  «проти»  -  немає  ,  « утримались» -    немає.

 

1. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  інвентаризаційної  комісії  для  проведення  інвентаризації  майна, що  знаходиться  на  території  Борщівської  сільської  ради  та  інвентаризації  по  установах, які  знаходяться  на  балансі  Борщівської  сільської  ради, строки  проведення  інвентаризації.

ІНФОРМУЄ :  Колєсніченко  С.А. -  головний  бухгалтер  Борщівської  сільської  ради, яка  доповіла  про необхідність  затвердження  інвентаризаційної комісії  для  проведення інвентаризації  майна  , що  знаходиться  на  території  Борщівської  сільської  ради  та  інвентаризації  по установах, які знаходяться на балансі Борщівської сільської ради  та  строки проведення  інвентаризації . В  зв'язку  з  цим  пропоную затвердити  інвентариза-ційну комісію в складі п'яти чоловік для проведення інвентаризації  майна, що  знаходить-ся  на  території  Борщівської  сільської  ради   та  інвентаризації  по установах, які знаходя-ться на балансі Борщівської сільської ради, строки проведення  інвентаризації по установах, які знаходяться на балансі сільської ради і в  склад  комісії  ввести таких  осіб:

Шульга  Л.Л. -  голова комісії -  Борщівський сільський голова

Члени комісії: Колєсніченко С.А.- головний  бухгалтер  Борщівської сільської ради;

Ярмоленко С.М.- секретар Борщівської сільської ради; Чичельник І.В. –завідуюча Борщівською  сільською  бібліотекою; Пономаренко С.В.-  завідуюча Борщівським сільським  клубом. Встановити  такі  строки  проведення  інвентаризації   майна  : по  сільському клубу  -  24  листопада  2017 року ; по сільській раді – 30  листопада 2017 року. Строк  проведення  інвентаризації   з 24  по 30  листопада 2017 року .

ВИСТУПИЛИ :  Пономаренко  С.В. – член  виконкому , завідуюча  сільським  клубом ,яка  запропонувала погодитись  з  пропозицією  головного  бухгалтера  Борщівської  сільської  ради  і  рішення   «Про  затвердження  інвентаризаційної  комісії  для  проведення  інвентаризації  майна, що  знаходиться  на  території  Борщівської  сільської  ради  та  інвентаризації  по  установах, які  знаходяться  на  балансі  Борщівської  сільської  ради, строки   проведення  інвентаризації»  прийняти  в  цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення  №  __28___« Про  затвердження  інвентаризаційної  комісії  для  проведення  інвентаризації  майна, що  знаходиться  на  території  Борщівської  сільської  ради  та  інвентаризації  по установах, які  знаходяться  на  балансі  Борщівської  сільської  ради, строки  проведення  інвентаризації»  додається.

          Голосували  «за»-  7  чоловік, « проти» - немає , « утрималось « - немає.

 2. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  заходів  по  святкуванню  Новорічних  та  різдвяних  свят  по    Борщівській  сільській  раді.

ІНФОРМУЄ : Пономаренко  С.В.- член  виконкому , завідуюча  сільським  клубом  ,яка  запропонувала  на  розгляд  виконкому  заходи  по  святкуванню  Новорічних   та  різдвяних  свят  по  Борщівській  сільській  раді  (заходи  запропоновані  членам  виконкому  для  ознайомлення) .    

ВИСТУПИЛИ : Засадченко  Н.М.- член  виконкому, директор  Борщівської  ЗОШ , яка  запропонувала  затвердити  заходи і  рішення «Про  затвердження  заходів  по  святкуванню  Новорічних  та  різдвяних  свят  по  Борщівській  сільській  раді»  прийняти  в  цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення  №  _29_« Про  затвердження  заходів  по  святкуванню  Новорічних  та  різдвяних  свят  по  Борщівській  сільській  раді» додається.

          Голосували  «за»-  7  чоловік, « проти» - немає , « утрималось « - немає.

 

 Сільський  голова                                      Л.Л. Шульга