cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол 49 сесії 7-го скликання від 11 червня 2020 року

УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ХLІХ (чергова) СЕСІЯ   VІІ СКЛИКАННЯ

 
 

    П Р О Т О К О Л

 від  11  червня 2020  року

 

Обрано  депутатів   12  чоловік

На  сесію  прибули  8  депутатів  ( список  додається  )

Запрошені : Бичок  О.О.- спеціаліст - землевпорядник  Борщівської сільської ради

 Головуючий  на  сесії - Шульга Л.Л.- сільський  голова

Шульга  Л.Л. оголосила сесію відкритою та внесла пропозицію обрати секретарем сесії депутатат сільської ради Ярмоленко Світлану Миколаївну.

                       П О Р Я Д О К      Д Е Н Н И Й  :

 

1. «Про внесення змін до    програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік ».

2. Про внесення змін до рішення сільської  ради №235-VII від 24.12.2019 року “Про сільський  бюджет на 2020 рік»

3.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2021 рік»

4. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Борщівської сільської  ради на 2021 рік»

5. «Про  затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісчанка,2 в с.Борщівка Балаклійського району Харківської області»

            Порядок  денний  затверджено

 голосували  «за» -9 , «проти» - немає ,  «утрималось» - немає

 

1.СЛУХАЛИ :«Про внесення змін  до програми  соціально-економічного  та  культур-ного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік ».

ДОПОВІДАЄ: Колєсніченко С.А. – голова постійної  комісії з питань планування  бюджету  та  фінансів  яка  запропонувала внести  зміни  до програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік» .

Програма соціально-економічного  та  культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік зі змінами надана депутатам для ознайомлення. 

ВИСТУПИЛИ: Башкірова А.О.- депутат  від  виборчого  округу  № 6 , яка  запропонувала   підтримати  пропозицію  голови  постійної  комісії  з  питань  бюджету  та  фінансів  Колєсніченко  С.А.  і рішення   «Про внесення змін до програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік»  прийняти  в  цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 258-VІІ «Про внесення змін до    програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік  »  прийняти (додається)

                         голосували :                         

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято    

 

 2.СЛУХАЛИ :  «Про внесення   змін до рішення  сільської ради №235-УІІ від 24.12.2020 року «Про сільський бюджет на 2020  рік»

     ДОПОВІДАЄ : Колєсніченко С.А. – голова постійної  комісії  з питань планування бюджету  та  фінансів , яка запропонувала  керуючись Бюджетним  кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,  відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і  на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та висновка фінансового управління Балаклійської РДА про обсяг  вільного залишку коштів загального та спеціального фонду Борщівської сільської ради станом на 01.01.2020 року визначити на 2020 рік: доходи сільського бюджету у сумі 1 733 216 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 732 036 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 180 гривень,  ; видатки сільського бюджету у сумі  1 810 156 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1 807 926гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 230 гривень  ; дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 495 890грн..,джерелом покриття якого  є  вільні залишки ; дефіцит  спеціального фонду 1050грн..,джерелом покриття є вільні залишки; затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі  1019227 гривень.

     Надати  право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів    в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та  обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків  за економічною та програмною класифікацією в межах загального   обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії  сільської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:  Доценко А.І.  -  депутат  від  виборчого  округа  № 9,  який  запропонував  підтримати  пропозицію  голови комісії   щодо внесення змін  до  сільського  бюджету  на 2020 рік. Рішення «Про внесення   змін до рішення  сільської ради №235-УІІ від 24.12.2019 року   «Про сільський бюджет на 2020  рік» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 259-VІІ  «Про внесення змін до рішення  сільської ради №235-VІІ  від 24.12.2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020  рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9 ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято    

 

3 СЛУХАЛИ :  «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки  на 2021 рік»

ДОПОВІДАЄ :   Колєсніченко С.А.  –  голова постійної комісії  з питань планування бюджету   та фінансів , яка  запропонувала  керуючись статею 266  Податкового   Кодексу України ,   пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування     в Україні”, комісія пропонує  встановити на території Борщівської сільської ради  ставки     податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки,  а також  затвердити  пільги     для  фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4     статті 266 Податкового кодексу України. Додатки  надані  депутатам для ознайомлення.

ВИСТУПИЛИ: Дерев»янко В.В. -  депутат від виборчого округа  № 8,   яка  запропонувала  рішення «Про встановлення  ставок  та пільг  із сплати  податку  на нерухоме майно, відмінне  від земельної  ділянки на 2021 рік» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 260-VІІ  «Про встановлення ставок та пільг  із  сплати податку на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки на 2021 рік»   прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

4. СЛУХАЛИ :  Про  встановлення  ставок та пільг із сплати  земельного податку  на території    Борщівської сільської  ради на 2021 рік

ДОПОВІДАЄ :  Колєсніченко Світлана Анатоліївна  – головний бухгалтер Борщівської сільської ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка запропонувала з метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити на території Борщіівської сільської радиставки земельного податку , а також  пільги для фізичних та юридичних осіб згідно з додатків  наданими  депутатам для ознайомлення.

ВИСТУПИЛИ: Кузьменко О.В. - депутат від виборчого округу №10, який запропонував рішення «Про встановлення ставок та пільг  із сплати  земельного податку  на території  Борщівської сільської ради на 2021 рік» прийняти в цілому. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 261-VІІ «Про  встановлення  ставок та пільг із сплати  земельного податку  на території    Борщівської сільської  ради на 2021 рік »  прийняти (додається)

                             голосували :                         

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

5. СЛУХАЛИ :  «Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісчанка,2 в с.Борщівка,  Балаклійсь-кого району Харківської області»

ДОПОВІДАЄ : Башкірова  А.О. –голова постійної комісії з питань законності , правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування   яка    доповіла, що  до сільської ради  надійшла заява  від гр.Сєроштан Юлії Олексіївни, власника  житлового будинку № 2 по вул..Пісчанка,2 в с.Борщівка згідно договору дарування житлового   будинку з надвірними будівлями НОІ 023279, зареєстрованого за № 404 від 14.05.2020р., про  затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж    земельної   ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,    господарських будівель і споруд по

вул.Пісчанка,2 в с.Борщівка, Балаклійського району Харківської   області», розроблену ПП «Землевпорядник».

     ВИСТУПИЛИ: Чехарін В.М.- депутат від виборчого округу №12, який  запропонував  задовільнити  заяву гр.Сєроштан Юлії Олексіївнита  рішення«Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісчанка,2 в с.Борщівка,  Балаклійського району Харківської області» прийняти   в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 262-VІІ «Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісчанка,2 в с.Борщівка,  Балаклійського району Харківської області» прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

 Сільський  голова                                   Л.Л. Шульга