cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол 48 сесії 7-го скликання від 19 травня 2020 року

УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ХLVІІІ(позачергова) СЕСІЯ   VІІ СКЛИКАННЯ

 
 

 

                         П Р О Т О К О Л

   від  19  травня 2020  року

 

Обрано  депутатів   12  чоловік

На  сесію  прибули  8  депутатів  ( список  додається  )

Запрошені : Бичок  О.О.- спеціаліст - землевпорядник  Борщівської сільської ради

Головуючий  на  сесії - Шульга Л.Л.- сільський  голова

 

Шульга Л.Л. повідомила, що питання , які пропонується винести на розгляд сесії, не були попередньо розглянуті та обговорені на засіданнях постійних комісій сільської ради.

Шульга Л.Л.  винесла  на голосування можливі варіанти розгляду питань:

1.Розійтися  по комісіям і провести засідання  комісій, - при  згоді - потім повернутись в зал і розпочати сесію.

2.Провести спільне засідання усіх комісій в цьому приміщенні і при згоді потім - розпочати сесію.

3.Розпочати сесію без попереднього засідання комісій. А якщо  виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням - зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в цей зал і продовжити сесію.

Колєсніченко С.А.-     запропонувала  третій варіант розгляду  питань: розпочати сесію без попереднього засідання комісій, а якщо виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням – зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в цей зал і продовжити сесію.

Шульга Л.Л.  винесла  на голосування третій варіант розгляду питань: розпочати сесію без попереднього засідання комісій, а якщо виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням – зробити перерву, розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в цей зал і продовжити сесію (тобто - якщо буде в цьому необхідність).

Голосували: “за”- 9 ,

проти”- немає,

утримались”- немає.

Прийнято

Вирішено розглянути питання на сесії без попереднього їх розгляду на постійних комісіях.

Шульга Л.Л. повідомила, що на розгляд сесії пропонується винести наступні питання :

                       П О Р Я Д О К      Д Е Н Н И Й  :

1. «Про внесення змін до    програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік ».

2.   «Про внесення      змін до рішення  сільської ради №235-УІІ від 24.12.2019р.  "Про сільський бюджет  на 2020  рік»

3. «Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Крикун Валентина Іванівна, Крикун Віктор Олексійович,Крикун Поліна Вікторівнав с.Борщівка, вул.Центральна,37 Балаклійського району Харківської області

4. «Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Шаповал Микола Володимирович, Малігон Валентина Миколаївнав с.Борщівка, вул.Центральна,33

 Балаклійського району Харківської області»

5. «Про надання гр. Димі Олександру Олександровичудозволу на виготовлення Технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)»

6. «Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою

на земельну ділянку, розташовану по вул. Бовдирівка,11  в с. Борщівка,

Балаклійського району Харківської області»

7. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої

по вул. Гусинка,8  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області

8. «Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою

на земельну ділянку, розташовану по вул. Пісчанка,2  в с. Борщівка, Балаклійського  району Харківської області»

9. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  гр. Сєроштану В.К. в с. Борщівка,  вул. Пісчанка,2  Балаклійського району Харківської області»

                 Порядок  денний  затверджено .

 голосували  «за» -9 , «проти» - немає ,  «утрималось» - немає

 

1.СЛУХАЛИ :«Про внесення змін  до програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік ».

ДОПОВІДАЄ: Колєсніченко С.А. – голова постійної  комісії з питань планування  бюджету  та  фінансів  яка  запропонувала внести  зміни  до програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік» .

Програма соціально-економічного та культурноного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік зі змінами надана депутатам для ознайомлення. 

ВИСТУПИЛИ: Ярмоленко С.М.  -  депутат  від  виборчого  округу  № 5 , яка   запропонувала   підтримати  пропозицію  голови  постійної  комісії  з  питань  бюджету  та  фінансів  Колєсніченко  С.А.  і рішення   «Про внесення змін до програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік»  прийняти  в  цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 249-VІІ «Про внесення змін до    програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку   Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік »  прийняти (додається)

                         голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято    

 

 2.СЛУХАЛИ :  «Про внесення   змін до рішення  сільської ради №235-УІІ від 24.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020  рік»

  ДОПОВІДАЄ : Колєсніченко С.А. – голова постійної  комісії  з питань планування  бюджету  та  фінансів , яка запропонувала  керуючись Бюджетним  кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,  відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і  на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та висновка фінансового управління Балаклійської РДА про обсяг  вільного залишку коштів загального та спеціального фонду Борщівської сільської ради станом на 01.01.2020року визначити на 2020 рік: доходи сільського бюджету у сумі 1 733 216 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 732 036гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 180 гривень, ; видатки сільського бюджету у сумі  1 810 156 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1 807 926гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 230 гривень ; дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 75 890грн.,джерелом покриття якого  є  вільні залишки ; дефіцит  спеціального фонду 1050грн.,джерелом покриття є вільні залишки; затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі  669 227гривень. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів       в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та  обґрунтова-ним  поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл  видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Борщівській  сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського  бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської  служби України. Надати право сільському голові Борщівської сільської ради укладати    договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на  сесії сільської ради.

 ВИСТУПИЛИ:  Кузьменко О.В.   -  депутат  від  виборчого  округа  № 10,   який  запропонував  підтримати  пропозицію  голови комісії  щодо внесення змін  до  сільського бюджету на 2020 рік. Рішення «Про внесення   змін до рішення  сільської ради №235-УІІ від 24.12.2019р.  «Про сільський бюджет на 2020  рік» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 250-VІІ  «Про внесення   змін до рішення  сільської ради №235-VІІ  від 24.12.2019р.  «Про сільський бюджет  на 2020  рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                         

                             «за»         - 9 ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято    

 

3 СЛУХАЛИ :  «Про затвердження технічної документаціїіз  землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Крикун Валентина Іванівна, Крикун Віктор Олексійович,Крикун Поліна Вікторівнав с.Борщівка, вул.Центральна,37 Балаклійського району Харківської області»

 ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. –спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської ради   , яка доповіла, що до сільської ради  надійшла заява  від гр.гр.Крикун Валентини Іванівни,

 Крикун Віктора  Олексійовича,Крикун Поліни Вікторівни з проханням  затвердити  технічну документаціюіз  землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)в с.Борщівка, вул. Центральна,37 Балаклійського району Харківської області»

 ВИСТУПИЛИ: Чехарін В.М.  - депутат від виборчого округу №12, який  запропонував      задовільнити  заяву гр. гр.гр.Крикун Валентини Іванівни та  рішення «Про затвердження   технічної  документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки   в натурі (на  місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських       будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Крикун Валентина Іванівна, Крикун Віктор Олексійович,  Крикун Поліна  Вікторівнав с.Борщівка, вул..Центральна,37 Балаклійського району Харківської  області» прийняти   в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 251-VІІ «Про затвердження технічної документаціїіз  землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Крикун Валентина Іванівна, Крикун Віктор Олексійович,Крикун Поліна Вікторівнав с.Бор-щівка, вул.Центральна,37 Балаклійського району Харківської області» прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

4 СЛУХАЛИ : «Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Шаповал Микола Володимирович, Малігон Валентина Миколаївнав с.Борщівка, вул..Центральна,33 Балаклійського району Харківської області»

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. –спеціаліст  землевпорядник Борщівської сільської ради   , яка   доповіла, що  до сільської ради  надійшла заява  від гр.гр.Шаповал Миколи Володимировича,

     Малігон Валентини Миколаївни  з проханням  затвердити  технічну документаціюіз  землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)

     для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  ( присадибна ділянка)в с.Борщівка, вул. Центральна,33 Балаклійського району Харківської області»

     ВИСТУПИЛИ: Руденко О.О. - депутат від виборчого округу №11, яка  запропонувала  задовільнити  заяву гр.Шаповал Миколи Володимировича,  Малігон Валентини Миколаївни   та  рішення«Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Шаповал Микола Володимирович, Малігон Валентина Миколаївнав с.Борщівка, вул.Центральна,33  Балаклійського району Харківської області» прийняти   в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 252-VІІ ««Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення  (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)гр.гр.Шаповал Микола Володимирович, Малігон Валентина Миколаївнав с.Борщівка, вул..Центральна,33  Балаклійського району Харківської області» прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

5 СЛУХАЛИ :  «Про надання гр. Димі Олександру Олександровичудозволу на виготовлення технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. – спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської  ради ,  яка   доповіла, що  до сільської ради  надійшла заява  від.гр Дими Олександра Олександровича

 

про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості) за рахунок земель колективної власності КСП «Україна» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населених пунктів на території Борщівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, на підставі  рішення Балаклійського районного суду  від 12.03.2020 року

     ВИСТУПИЛИ: Чехарін В.М. - депутат від виборчого округу №12, який запропонував  задовільнити заяву гр. Дими Олександра Олександровича та рішення  «Про надання гр. Димі Олександру Олександровичудозволу на виготовлення Технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 253-VІІ «Про надання гр. Димі Олександру Олександровичудозволу на виготовлення технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

6.СЛУХАЛИ:«Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою  на земельну ділянку,  розташовану по вул. Бовдирівка,11  в с. Борщівка,

Балаклійського району Харківської області»

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. – спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської  ради ,  яка   доповіла, що до сільської ради  надійшла  заява  від гр. Сердюка Ігора Олександровича про

 

     надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою по розташуванню      земельної ділянки по вул. Бовдирівка,11 в с.Борщівка, яка перебуває у нього в користуванні 

 

     для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

     ВИСТУПИЛИ: Гнідь  В.І. - депутат від виборчого округу №3, який запропонував  задовільнити заяву гр.Сердюка Ігора Олександровичата рішення  «Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою  на земельну ділянку,  розташовану по вул. Бовдирівка,11  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області» прийняти в цілому.

 
ВИРІШИЛИ : рішення № 254-VІІ «Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою  на земельну ділянку,  розташовану по вул. Бовдирівка,11  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

7.СЛУХАЛИ:« Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул. Гусинка,8  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області »

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. – спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської  ради ,  яка      доповіла, що до сільської ради  надійшла  заява  від гр. Середи Олексія Андрійовича про      надання  згоди на виготовлення технічної документації на відновлення меж земельної ділянки  по вул. Гусинка,8 в с.Борщівка, яка перебуває у його користуванні  для обслуговування      житлового будинку, господарських будівель і споруд.

 ВИСТУПИЛИ: Гнідь  В.І. - депутат від виборчого округу №3, який запропонував  задовільнити заяву гр. Середи Олексія Андрійовича та рішення  «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул. Гусинка,8  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області » прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 255-VІІ «Про надання згоди на відновлення меж  земельної ділянки, розташованої  по вул. Гусинка,8  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області » прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

8.СЛУХАЛИ:«Пронаданнязгоди на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, розташовануповул.Пісчанка,2в с.Борщівка, Балаклійського  району Харківської області»

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. – спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської  ради ,  яка  доповіла, що до сільської ради  надійшла  заява  від гр.Сєроштана Валерія Костянтиновича

 

     про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою по розташуванню

    земельної ділянки по вул. Пісчанка,2 в с.Борщівка, яка перебуває у нього в користуванні  для  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

 

     ВИСТУПИЛИ: Деревянко  В.В. - депутат від виборчого округу №8, яка запропонувала  задовільнити заяву гр.Сєроштана Валерія Костянтиновича  та рішення  «.Про надання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою на земельну ділянку, розташовану по вул. Пісчанка,2  в с. Борщівка, Балаклійського  району Харківської області» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ:рішення№256-VІІ«Пронадання згоди на виготовлення технічної документації  із землеустрою на земельну ділянку, розташовану по вул. Пісчанка,2  в с. Борщівка, Балаклійського  району Харківської області»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 9.СЛУХАЛИ:« Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  гр. Сєроштану В.К. в с. Борщівка,  вул. Пісчанка,2  Балаклійського району Харківської області  »

ДОПОВІДАЄ : Бичок О.О. – спеціаліст землевпорядник Борщівської сільської  ради ,  яка      доповіла, що до сільської ради  надійшла  заява  від гр.Сєроштана Валерія Костянтинови-ча  про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  (зі зміною цільового призначення та переведенням в категорію земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови)  по вул. Пісчанка,2 в с. Борщівка

 ВИСТУПИЛИ:Ярмоленко С.М. - депутат від виборчого округу №5,  яказапропонувала  задовільнити заяву гр.Сєроштана Валерія Костянтиновича та рішення  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  гр. Сєроштану В.К. в с. Борщівка,  вул. Пісчанка,2  Балаклійського району Харківської області  і »прийняти в цілому.

 
ВИРІШИЛИ :рішення № 257-VІІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  гр. Сєроштану В.К. в с. Борщівка,  вул. Пісчанка,2  Балаклійського району Харківської області » прийняти (додається)

                             голосували :                         

                             «за»         - 9  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            рішення  прийнято   

 

 Сільський  голова                                     Л.Л. Шульга