cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол 46 сесії 7-го скликання від 24 грудня 2019 року

УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ХLVІ  СЕСІЯ   VІІ СКЛИКАННЯ

 
 

 

                                                  

                                        П Р О Т О К О Л

 

                              від  24  грудня  2019  року

 

Обрано  депутатів   12  чоловік

На  сесію  прибули  12  депутатів  ( список  додається  )

Запрошені : Бичок  О.О.- спеціаліст - землевпорядник  Борщівської сільської ради

При  реєстрації  депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

        Головуючий  на  сесії - Шульга Л.Л.- сільський  голова

 Шульга Л.Л. оголосила сесію відкритою та внесла пропозицію обрати секретарем сесії депутата сільської ради Ярмоленко Світлану Миколаївну.

                             П О Р Я Д О К      Д Е Н Н И Й  :

 Затвердження порядку денного 46-ї сесії Борщівської сільської ради 7-го скликання

  1. Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік
  2. Затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Борщівської сільської ради на 2020 рік.
  3. Про затвердження програми  Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік.  
  4. Про сільський бюджет на 2020 рік.
  5. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату сільської ради, умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради.
  6. Про внесення змін до рішення сільської ради №196- VІІ від 22 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»
  7. Затвердження перспективного плану роботи Борщівської сільської ради на 2020 рік.
  8. Про укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Городок, 9 в с. Борщівка.
  9. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.Центральна, 77 в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області.

 

1 СЛУХАЛИ :  Затвердження порядку денного 46-ї сесії Борщівської сільської ради 7-го скликання  

ВИСТУПИЛИ :Шульга Л.Л. яка повідомила, що   відповідно до п.8 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 46 чергова сесія сільської ради скликана розпорядженням сільського голови №17 від  09.12.2019 року, яке було розміщене на дошці оголошень Борщівської сільської ради та на офіційному веб-сайті.  Для розгляду на 46-у сесію було  винесено 10 питань . Всі  питання  були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій  :  з  питань  планування, бюджету та  фінансів ; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого  самоврядування

 Шульга Л.Л. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому рішення з питання  «Затвердження порядку денного 46-ї сесії Борщівської сільської ради 7-го скликання» .

ВИРІШИЛИ : рішення № 231-VІІ «Затвердження порядку денного 46-ї сесії Борщівської сільської ради 7-го скликання»  прийняти (додається)

                             голосували :                         

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не голосували»- немає

                            рішення  прийнято   

 

2.СЛУХАЛИ : Затвердження  програми соціально-економічного та культурного  розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік.

ДОПОВІДАЄ : Шульга Л.Л.сільський  голова    яка  запропонувала   на  розгляд  сесії  «Програму  соціально-економічного та культурного розвитку  Борщівської  сільської  ради на  2020 рік.»

ВИСТУПИЛИ :  Колєсніченко С.А. – голова  постійної  комісії з  питань  планування , бюджету та фінансів , яка  запропонувала  підтримати  пропозицію  сільського голови    і  затвердити «Програму  соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік» . Рішення про  «Затвердження  програми соціально-економічного та культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік»  прийняти  в  цілому.  

ВИРІШИЛИ : рішення №232-VІІ «Затвердження програми соціально-економічного та  культурного розвитку Борщівської сільської ради на 2020 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не голосували»-немає

                            рішення  прийнято   

 

3.СЛУХАЛИ : Затвердження  програми соціального  захисту  та  надання  матеріальної  допомоги   незахищенним  верствам  населення, які  зареєстровані  та  мешкають  на  території  Борщівської  сільської  ради на 2020  рік.

ДОПОВІДАЄ : Колєсніченко С.А. – голова  постійної  комісії з  питань  планування , бюджету та фінансів   яка  запропонувала   на  розгляд  сесії  «Програму  соціального захисту та  надання  матеріальної  допомоги  незахищеним  верствам  населення , які  зареєстровані  та  мешкають  на  території  Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік.»

ВИСТУПИЛИ : Крикун О.О.  – депутат  від  виборчого  округу 7 , який  запропонував  підтримати  пропозицію  голови  постійної  комісії з  питань  планування , бюджету та фінансів   і  затвердити «Програму  соціального захисту та  надання  матеріальної допомоги незахищеним верствам населення , які  зареєстровані  та  мешкають  на  території  Борщівської  сільської  ради на  2020 рік.» . Рішення про  «Затвердження програми соціального  захисту  та  надання  матеріальної  допомоги   незахищенним  верствам  населення, які зареєстровані  та  мешкають на  території     Борщівської  сільської  ради на 2020 рік»  прийняти  в  цілому.  

ВИРІШИЛИ : рішення № 233-VІІ «Затвердження програми соціального захисту  та надання матеріальної допомоги  незахищеним верстам населення, які зареєстровані та  мешкають на  території Борщівської сільської ради на 2020 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                            рішення  прийнято    

 4 СЛУХАЛИ :  Про затвердження  програми  Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік. 

ДОПОВІДАЄ :  Колєсніченко С.А. – голова  постійної  комісії з  питань  планування , бюджету та фінансів   яка  запропонувала   на  розгляд  сесії  «Програму Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік». 

ВИСТУПИЛИ : Кузьменко О.В.. - депутат  від  виборчого  округу  № 10  , який  запропонував підтримати  пропозицію  голови  постійної  комісії з  питань  планування , бюджету та фінансів   і  затвердити програму  Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік. Рішення   «Про затвердження програми  Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік»  прийняти  в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 234-VІІ «Про затвердження програми  Борщівської сільської ради – члена Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській  області  на 2020 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                            рішення  прийнято   

 

5.СЛУХАЛИ :  Про сільський бюджет на 2020 рік

ДОПОВІДАЧ :  Колєсніченко Світлана  Анатоліївна – голова постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів ,  яка  доповіла,  що відповідно до вимог статті 77  Бюджетного кодексу Українивизначити на 2020 рік:доходи сільського бюджету у сумі 1 877 383 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 875 153гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 2 230 гривень ;видатки сільського бюджету у сумі  1 877 383 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1 875 153гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 230 гривень ; оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі                     15001гривень, що становить 0.80 % видатків загального фонду сільського бюджету.

ВИСТУПИЛИ:  Башкірова А.О. -  депутат  від  виборчого  округа  № 6 яка запропонувала  підтримати  пропозицію  комісії  щодо сільського бюджету на 2020 рік. Рішення «Про  сільський бюджет на 2020 рік» прийняти в цілому.

 ВИРІШИЛИ : рішення № 235-VІІ «Про  сільський бюджет на 2020 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                            рішення  прийнято    

 

6.СЛУХАЛИ :  Про  затвердження  штатного розпису    виконавчого апарату  сільської   ради,  умови оплати  праці  працівників виконавчого апарату сільської  ради.

До  початку  обговорення  питання  шостого  порядку  денного  із  заявою  виступила  Борщівський  сільський  голова  Шульга  Л.Л. , яка  повідомила, що це  питання  стосується її  особистої оплати труда   і  у  зв»язку з  цим у  неї  є приватний  інтерес  щодо вирішення  зазначеного  питання,  що  свідчить  про  ознаки  конфлікту  інтересів. Шульга Л.Л. також повідомила, що через це вона  усувається  від  обговорення  питання  шостого  порядку денного.                                           

ДОПОВІДАЄ :  Колєсніченко  С.А. – головний  бухгалтер   Борщівської  сільської  ради ,  яка  запропонувала  згідно   п.5 ст. 26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.21 Закону України  «Про службу в  органах  місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України № 353 від 24.05.2017 року «Про внесення  змін до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»  затвердити  структуру  виконавчого апарату   сільської  ради  в  кількості  4,5 штатні  одиниці .

ВИРІШИЛИ : рішення № 236-VІІ  «Про  затвердження  штатного розпису    виконавчого апарату  сільської   ради,  умови оплати  праці  працівників виконавчого апарату сільської  ради» прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 12 ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-1

                            рішення  прийнято    

 

7.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення сільської ради №196- VІІ від 22 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 ДОПОВІДАЄ : Колєсніченко Світлана  Анатоліївна – голова постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів ,  яка  доповілащо відповідно до вимог статті 77  Бюджетного кодексу Українивизначити на 2019 рікдоходи  сільського  бюджету у сумі 3 398 722 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 868 165 гривень та доходи спеціального фонду  сільського  бюджету – 1 530 557 гривень;

видатки  сільського бюджету у сумі  3 590 983гривень, у тому числі видатки загального фонду  сільського  бюджету – 2 003 165  гривень та   видатки  спеціального    фонду  сільського  бюджету –     1 587 818 гривень.;

-дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету в сумі 57 261грн.,джерелом покриття ,якого є надходження  коштів із загального фонду  до спеціального  фонду(бюджету розвитку)21100гривень та  вільні залишки 36 161гривень ;

дефіцит загального фонду сільського бюджету  в сумі  135 000гривень ;

оборотний залишок бюджетних коштів  сільського бюджету у розмірі  30 000 гривень, що становить  1,61 % видатків загального фонду  сільського  бюджету, визначених цим пунктом.

Затвердити бюджетні призначення головному  розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за бюджетними програмами

-надати право Борщівській сільській раді  проводити  розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

-  Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих                     регіональних програм у 2019 році у сумі  2 345372  гривень.

- Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної  ради  «Про районний  бюджет на 2019 рік».

- Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного Кодексу України та трансферти визначені статтею 101  Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної  ради  «Про районний  бюджет на 2019 рік»(зі змінами)

-  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  сільського  бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

- Дозволити сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

- Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борщівській сільській раді, в особі голови сільської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

-Головному розпоряднику коштів  сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

-. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

- Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

- Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

- Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

- Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

-Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів  сільського бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

- Надати право сільській раді протягом 2019 року здійснювати видатки на фінансування  клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.- Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

- Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення сільської  ради про сільський бюджет.

-Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету  при необхідності,  та за  обгрунтованим поданням сільського голови, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Сільській  раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

- Надати право  сільському голові узгоджувати та підписувати договори з районною радою на перерахування субвенцій з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради

ВИСТУПИЛИ:  Чехарін В.М.  -  депутат  від  виборчого  округа  № 12,  який  запропонував  підтримати  пропозицію  комісії  щодо внесення змін  до  сільського бюджету на 2019 рік. Рішення «Про  внесення змін до рішення сільської ради №196-VII від 22 грудня 2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік» прийняти в цілому.

ВИРІШИЛИ : рішення № 237-VІІ «Про  внесення змін до рішення сільської ради №196- VII від 22 грудня 2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                            рішення  прийнято    

     

8.СЛУХАЛИ : Затвердження  перспективного  плану  роботи  Борщівської  сільської ради на 2020 рік.

 ДОПОВІДАЄ :  Ярмоленко  С.М. – секретар  сільської  ради  , яка  запропонувала  депутатам  для  ознайомлення    план  перспективного  плану  роботи  Борщівської  сільської  ради  на  2020  рік. 

ВИСТУПИЛИ :  Дерев»янко В.В. -  депутат  від  виборчого  округу  №  8  яка  запропонувала  затвердити   перспективний  план  роботи  Борщівської  сільської  ради  на  2020  рік  тарішення «Затвердження  перспективного  плану  роботи  Борщівської  сільської  ради  на  2020 рік»  прийняти  в  цілому.  

ВИРІШИЛИ : рішення № 238-VІІ «Затвердження  перспективного  плану  роботи  Борщівської  сільської ради на 2020 рік»  прийняти (додається)

                             голосували :                        

                             «за»         - 13  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                            рішення  прийнято    

 

9. СЛУХАЛИ : Про укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Городок, 9 в с. Борщівка.

До  початку  обговорення  питання  дев»ятого  порядку  денного  із  заявою  виступила  Башкірова А.О.-депутат сільської ради від округу№6 , яка  повідомила, що це  питання  стосується  її  особистої  заяви щодо земельної ділянки    і  у  зв»язку з  цим у  неї  є приватний  інтерес  щодо вирішення  зазначеного  питання,  що  свідчить  про  ознаки  конфлікту  інтересів. Башкірова А.О. також повідомила, що через це вона  усувається  від  обговорення  питання  дев»ятого  порядку денного.

ДОПОВІДАЄ : Шульга Л.Л.  – сільський голова,  яка доповіла, що до сільської ради

надійшла  заява від  гр. Башкірової Анни Олександрівни, яка діє від імені гр. Малюка Олександра Савелійовича згідно довіреності 86 АА 2358334 зареєстровано в реєстрі                      № 86/64-н/86-2018-4-768 від 13.11.2018р.в м.Нижньовартовськ  Ханти-Мансійського автономного округу-Югри Тюменської області, з проханням про укладання договору  оренди  земельної ділянки   згідно «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр..Малюку Олександру Савелійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Городок,9  в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області.

ВИСТУПИЛИ :Гнідь  В.І.- депутат  від  виборчого  округу  № 3 , який  запропонував  задовільнити  заяву  гр. Малюка Олександра Савелійовича та надати йому в  користування на умовах   оренди  терміном  на 3 (три)  роки  земельну  ділянку кадастровий номер 6320280801:00:004:0270 загальною площею 0,25га. для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови Борщівської територіальної громади , що розташована по вул. Городок,9  в с. Борщівка Балаклійського району Харківської області з встановленням орендної плати в розмірі 3%.

ВИРІШИЛИ : рішення № 239-VІІ «Про укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Городок, 9 в с. Борщівка»  прийняти (додається)

                            голосували:                         

                             «за»         - 12  ,

                            «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                             «не  голосували»- 1

                           рішення  прийнято   

 

10. СЛУХАЛИ : Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.Центральна, 77 в с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області.

     ДОПОВІДАЄ : Башкірова А.О. –голова комісії  з  питань законності, правопорядку, земельних   відносин,  депутатської  діяльності  та місцевого самоврядування  , яка доповіла, що до сільської ради надійшла  заява від  гр. Крикун Катерини Михайлівни про надання  згоди на виготовлення технічної документації на відновлення меж земельної ділянки по вул. Центральна,77 в с.Борщівка, яка перебуває у її користуванні згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 16.12.2019р. для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

ВИСТУПИЛИ : Доценко А.І.- депутат  від  виборчого  округу  № 9 , який  запропонував  задовільнити  заяву  гр. Крикун Катерини Михайлівни  та надати гр. Крикун Катерині Михайлівні згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки  площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Центральна,77 в с. Борщівка, на якій розташований житловий будинок і господарські будівлі,  за рахунок земель житлової та громадської забудови, землі комунальної власності територіальної громади с.Борщівка.

ВИРІШИЛИ : рішення № 240-VІІ «Про укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Городок, 9 в с. Борщівкаі»  прийняти (додається)

                            голосували:                        

                             «за»         - 13

                           «проти» - немає ,

                            « утрималось» - немає

                            «не  голосували»-немає

                           рішення  прийнято   

 

 

 

           Сільський  голова                                     Л.Л. Шульга