cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів; з питань законності, правопорядку,земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування від 26.06.2017 року

БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА  VІІ  СКЛИКАННЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 ПРОТОКОЛ 

 спільного  засідання постійних комісій

з  питань  планування, бюджету та  фінансів; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого  самоврядування

 

с.  Борщівка                                             26 червня  2017  року

 

Члени постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів:

Всього - 5чол.

Присутні на засіданні - 4 чол.: Колєсніченко С.А , Чехарін  В.М., Ярмоленко С.М.,  Чичельник Ю.О.

 Члени  постійної  комісії  з питань законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  :

 Всього - 6 чол.

Присутні на засіданні- 5 чол.: Башкірова А.О., Деревянко В.В., Гнідь В.І., Крикун О.О.,  Кузьменко О.В.

В роботі засідання комісій взяли  участь:   

  Шульга  Л.Л.   - сільський  голова

                                                                                 Ярмоленко С.М.- секретар сільської ради

 

                              ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.      Про  затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об»єктам нерухомого  майна на території  Борщівської  сільської  ради.

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

   2Про  затвердження  штатного розпису виконавчого  апарату  сільської  ради , умови  оплати  праці  працівників  виконавчого  апарату сільської  ради.

 Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

3.      Про затвердження списків мешканців с. Борщівка  постраждалих,  в  наслідок надзвичайної  ситуації,  яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі

на складах боєприпасів військової  частини А-1352 .

 Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

4.      Про  плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради 

на 2018 рік.

 Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

5.      Про  нарахування орендної плати для комерційних або виробничих потреб

Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

6 .Про встановлення на території Борщівської сільської ради  Балаклійського району   Харківської області  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

    7.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Самойлік Надії Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Борщівка, вул..Крикунівка,16 Балаклійського району Харківської області

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

 Головуючим  на  засіданні  обрано   Шульгу Л.Л. – сільського голову

                           1.      СЛУХАЛИ:

1. «Про  затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об»єктам нерухомого  майна на території  Борщівської  сільської  ради »

      Башкірова А.О. – голова комісії з питань законності, правопорядку, земельних  відносин,  депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка  запропонувала  депутатам  затвердити «Порядок присвоєння та зміни поштових адрес  об’єктам   нерухомогомайна на території  Борщівської сільської ради», який розданий депутатам для ознайомлення

                                      ВИСТУПИЛИ:

 Гнідь  В.І ., який   запропонував  винести  на  розгляд  21–ї сесії  VII скликання  сільської ради питання «Про  затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об»єктам нерухомого  майна на території  Борщівської  сільської  ради »

                                     Заперечень не було.

                                                        ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї  сесії сільської ради VII скликання питання «Про  затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об»єктам нерухомого  майна на території  Борщівської  сільської  ради  »  запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

                                                    Голосували: „За” – 9  чол.

                                         „Проти” - немає

                                          „Утримались” – немає

                                                 2.СЛУХАЛИ

   Про  затвердження  штатного розпису виконавчого  апарату  сільської  ради , мови  оплати  праці  працівників  виконавчого  апарату сільської  ради.

   Колєсніченко С.А.  – голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка запропонувалавідповідно  п.5 ст.26 Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування   в  Україні» , ст.21 Закону України «Про службу в органах місцеве самоврядування» , постановою Кабінету Міністрів України №353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року та визнання такими, що втратили чинність, деяких  постанов Кабінету Міністрів України» затвердити  штатний  розпис  виконавчого  апарату сільської ради станом на 26 травня 2017 року.. Оплату  праці  сільського  голови  та  працівників  виконавчого  апарату  сільської  ради   здійснювати   згідно  затвердженого  сільською  радою  штатним  розписом.  Щомісячне  преміювання  сільського голови  Шульги  Л.Л. здійснювати в  розмірі  50  %  від  посадового  окладу.   Здійснювати  сільському голові  Шульзі  Л.Л. виплату  надбавки  за  високі  досягнення у праці  або за виконання особливо важливої роботи  в розмірі 50% від посадового окладу  з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.  При наданні сільському голові  Шульзі Лідії Леонідівні щорічної відпустки  виплатити   матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі  посадового окладу .   Надати  право  сільському  голові  установлювати  розмір  преміювання  та  надбавки  за  за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи ,  вирішувати  питання  про  надання  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення  та  вирішення  соціально -  побутових  питань працівникам сільської ради.                                                                                                         

                                        ВИСТУПИЛИ:

 

Дерев»янко В.В,  яка  запропонувала   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VII скликання  питання «Про  затвердження  штатного розпису виконавчого  апарату  сільської  ради , умови  оплати  праці  працівників  виконавчого  апарату сільської  ради» 

                            Заперечень не було.  

                               ВИРІШИЛИ:

 Винести  на  розгляд 21-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про  затвердження  штатного розпису виконавчого  апарату  сільської  ради ,  умови  оплати  праці  працівників  виконавчого  апарату сільської  ради» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 2.

                                                 Голосували: „За” – 9 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                        

                                        3.СЛУХАЛИ

 «Про затвердження списків мешканців с. Борщівка  постраждалих,  в  наслідок надзвичайної  ситуації,  яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі    на складах боєприпасів військової  частини А-1352»

Шульга Лідія Леонідівна  –сільський  голова  яка запропонувала з метою надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, постраждалих в наслідок надзвичайної ситуації , яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі на складах боєприпасів військової частини А-1352 , затвердити списки домоволодінь с. Борщівка, постраждалих в наслідок надзвичайної ситуації, яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі на складах боєприпасів військової частини А – 1352. Список наданий депутатам для ознайомлення.

                                               ВИСТУПИЛИ:

Крикун О.О.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VІІ скликання  питання «Про затвердження списків мешканців с. Борщівка  постраждалих,  в  наслідок надзвичайної  ситуації,  яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі    на складах боєприпасів військової  частини А-1352 »

                                 Заперечень не було.   

                                 ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження списків мешканців с. Борщівка  постраждалих,  в  наслідок надзвичайної  ситуації,  яка виникла 23 березня 2017 року після пожежі  на складах боєприпасів військової  частини А-1352 », запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 3.

                                                 Голосували: „За” – 9 чол.

                                       „Проти” - немає

                                       „Утримались” – немає                                                                                                                                                                                   4.СЛУХАЛИ

 Про  плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 2018 рік.

  Колєсніченко С.А.  –  голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка запропонувалана підставі норм Податкового кодексу України  щодо оподаткування земельним податком, ст. ст..26,59  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні »,  встановити що:платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на території Борщівської сільської ради; об’єктами оподаткування земельним податком  є земельні ділянки на території Борщівської сільської ради, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки(паї), які перебувають  у власності; базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ст..289 Податкового кодексу України, та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено; встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Борщівської сільської ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 3 (три) відсотка від їх нормативної грошової оцінки; встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Борщівської сільської ради, розташовані за межами села Борщівка, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі  5 (п’яти) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області; встановити на 2018 рік ставку земельного податку на території Борщівської сільської ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, незалежно від місцезнаходження,  та землі загального користування - 0,3 (нуль цілих три  десятих) відсотки, від їх нормативної грошової оцінки;встановити  на 2018 рік ставку земельного податку на території Борщівської сільської ради за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб»єктів господарювання (крім державної та комунальної власності), незалежно від місцезнаходження у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки; встановити  на 2018  рік пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки на території Борщівської сільської ради незалежно від місцезнаходження:

-  податок за земельні ділянки, право власності або користування на які зареєстровано у встановленому порядку, справляється у розмірі 1 (один) відсоток від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, крім земельних ділянок визначених п.7 цього рішення;

-  податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражними кооперативами для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами справляється у розмірі 1 (один) відсоток від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4 цього рішення;.звільнити на 2018 рік від сплати земельного податку на території Борщівської сільської ради :

-  заповідники,заказники ( крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки,пам’ятки природи, заповідні урочища;

-  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.   Податковий період для плати за землю, порядок обчислення за землю та строк її сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю встановлено та відповідає Податковому кодексу України. 

                                                                                                      

                                                                    ВИСТУПИЛИ:

 Деревянко В.В., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про  плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради  на 2018 рік.»

                                            Заперечень не було.  

                                                                                                                                                                    ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про  плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради  на 2018 рік», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 4.

                                                 Голосували: „за” – 9 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                                

                                                   5.СЛУХАЛИ

             Про  нарахування орендної плати для комерційних або виробничих потреб

Колєсніченко С.А.  –  голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка запропонувала  у зв’язку з затвердженням технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Борщівка , з метою вдосконалення методу встановлення відсоткової ставки від нормативної грошової оцінки по орендній платі на земельні ділянки для комерційних, виробничих та інших потреб на території Борщівської сільської ради,встановити з 01.01.2018  року відсоткову ставку від нормативної грошової оцінки земельної ділянки при передачі її в оренду: - для комерційних потреб в розмірі: для фізичних осіб – 3%;    для юридичних осіб -12%;  землі сільськогосподарського призначення – 3%:  сільськогосподарські угіддя:  рілля – 3%: багаторічні насадження – 3%;  пасовища,  сіножаті  - 3%;- землі житлової забудови – 3%;

 землі промисловості  - 8%;  землі транспорту, зв’язку – 12%; - землі громадського призначення -3%;- землі технічної інфраструктури – 8%;- землі рекреаційного призначення – 3%.  З метою часткового забезпечення видатків сільського бюджету та приведення у відповідність до даного рішення раніше укладених договорів оренди земельних ділянок звернутись до орендарів з пропозицією внести зміни до укладення договорів оренди щодо встановлення орендної плати в розмірі від нормативної грошової оцінки орендованої земельної ділянки.

 

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

   Гнідь В.І., який   запропонував   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про  нарахування орендної плати для комерційних або виробничих потреб  »

                                  Заперечень не було.   

                                                      ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про  нарахування орендної плати для комерційних або виробничих потреб  », запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 5.

                                                 Голосували: „За” – 9 чол.

                                       „Проти” -немає

                                      „Утримались” – немає                                                                                              

                                                     6.СЛУХАЛИ

   Про встановлення на території Борщівської сільської ради  Балаклійського району    Харківської області  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

        Колєсніченко Світлана  Анатоліївна  – голова  постійної  комісії  з  питань планування бюджету  та фінансів ,  яка  доповіла, що  на виконання  Закону України № 1791- VIII від 20 грудня 2016 року « Про внесення зміни до Податкового кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних  надходжень у 2017  році», комісія пропонує встановити на території Борщівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  згідно з додатком, який  наданий депутатам для ознайомлення

                                                        ВИСТУПИЛИ:

   Чичельник Ю.О.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VII скликання  питання 

 «Про встановлення на території Борщівської сільської ради  Балаклійського району       Харківської області  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 

                                     Заперечень не було.   

                                                        ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про встановлення на території Борщівської сільської ради  Балаклійського району  Харківської області  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 6.

                                                 Голосували: „За” – 9 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

 

                                                          7.СЛУХАЛИ

   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Самойлік Надії Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Борщівка, вул..Крикунівка,16 Балаклійського району Харківської області

     Башкірова А.О. –голова комісії з питань законності, правопорядку, земельних  відносин,  депутатської  діяльності  та місцевого самоврядування  , яка  доповіла , що до сільської ради надійшла заява від  гр.Самойлік Надії Петрівни про затвердження проекту землеустрою а також сам « проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Самойлік Надії Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с.Борщівка,  вул . Крикунівка,16 Балаклійського району Харківської області» який  розроблений ТОВ «Підприємство «Астра» . Пропоную задовыльнити заяву шр. Самойлік Н.П.

                                                        ВИСТУПИЛИ:

    Ярмоленко С.М.,  яка   запропонувала   винести  на  розгляд  21-ї  сесії  VII скликання  питання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Самойлік Надії Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Борщівка, вул..Крикунівка,16 Балаклійського району Харківської області» 

                            Заперечень не було.   

                                               ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 21-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Самойлік Надії Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Борщівка, вул..Крикунівка,16 Балаклійського району Харківської області»,  запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 7.

                                                 Голосували: „За” – 9 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає  

 

Голова постійної комісії з питань планування , бюджету та фінансів                         С. А. Колєсніченко

 

Голова постійної комісії з питань

законності, правопорядку, земельних

відносин, депутатської діяльності, етики

 

та місцевого самоврядування                   А.О.Башкірова