cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів; з питань законності, правопорядку,земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування від 01.06.2017 року

                    БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА  VІІ  СКЛИКАННЯ

                                         ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                             ПРОТОКОЛ 

                      спільного  засідання постійних комісій

з  питань  планування, бюджету та  фінансів; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого                                           самоврядування

 

с.  Борщівка                   01 червня  2017  року

 

Члени постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів:

Всього - 5 чол.

Присутні на засіданні - 5 чол.: Колєсніченко С.А , Чехарін  В.М., Ярмоленко С.М.,  Чичельник Ю.О., Руденко О.О.

Члени  постійної  комісії  з питань законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  :

 Всього - 6 чол.

Присутні на засіданні - 5 чол.: Башкірова А.О., Деревянко В.В., Гнідь В.І., Крикун О.О.,  Кузьменко О.В.

В роботі засідання комісій взяли  участь:  

   Шульга  Л.Л.   - сільський  голова 

   Ярмоленко С.М.- секретар сільської ради

                                                       ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік»

Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

2.Про затвердження Програми надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 на 2017-2018 роки

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

3.Про затвердження Порядку використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352.

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

4.Про створення комісії для обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації.

 Доповідає: Шульга Л.Л.. – сільський голова    

5.Про залучення (надання) та встановлення граничних сум надання  благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам  податків), які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352.

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

  6.Про затвердження ставки  єдиного  податку 

     Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

  7. Про  граничні суми витрат на придбання автомобілів,  меблів, іншого обладнання та устаткування, комп»ютерів органами місцевого самоврядування, а також  установами  та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету

      Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

8.  Про надання учаснику АТО гр..Чехаріну С.В.  дозволу на розробку проекту землеустрою   щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд  в с.Борщівка, по  вул..Пісчанка з метою  отримання її у власність.

 Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

9. Про передачу у приватну  власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового   будинку, господарських будівель і споруд, розтащованої  по вул.Откіс в  с.Борщівка Балаклійського району Харківської області

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

10. Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 26.01. 2009 р., зареєстрованого   у Балаклійському районному відділі ХРФ  ДП «ЦДЗК» 26.01.2009р за   № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське»

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  

        Головуючим  на  засіданні  обрано   Шульгу Л.Л. – сільського голову 

                                         СЛУХАЛИ:

 «Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік»

      Колєсніченко Світлана Анатоліївна  –  голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка  доповіла, що відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та згідно висновка фінансового управління Балаклійської РДА у відповідності з п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України  з  урахуванням положень ст.52 цього Кодексу  є п ропозиція  визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1574,584 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1573,584тис. грн.,доходи спеціального фонду 1.0тис.грн.; видатки сільського бюджету у сумі 1928,936 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1492,936тис. грн.,спеціального фонду 436,0 тис.грн.в тому числі бюджет розвитку 435.0тис.грн.Затвердити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 80,648тис.грн.,джерелом покриття якого є зміна залишків коштів місцевого бюджету,дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 435,000тис.грн.,джерелом покриття якогоє надходження коштів із загального фонду до бюджету озвитку(спеціального фонду)

-Затвердити бюджетні призначення за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів сільського бюджету в сумі 1928,936 тис.грн в тому числі по загальному фонду 1492,936тис.грн. та спеціальному фонду 436.000тис.грн. 

-Затвердити на 2017рік міжбюджетні трансферти .

-.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.

-За рішенням сесії сільської ради розподіляти вільні залишки коштів сільського бюджету,що утворилися на 01.01.2017року.

--Затвердити на 2017 рік перелік об”єктів фінансування ,яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку.

- Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:-оплата праці працівників бюджетних установ(код2110);-нарахування на заробітну плату(код2120);-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код2270);-поточні трансферти населенню(код2700);-поточні трансферти органам державного управління інших рівнів(код2620).

-Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1027,552 тис.грн .

- Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2017рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань 

•Установити,що у загальному фонді сільського бюджету на 2017рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

•-Установити ,що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017рік до доходів належать надходження ,визначені ст.69 Бюджетного кодексу України у частині фінансування є надходження ,визначені ст.71 Бюджетного Кодексу України.

-Надавати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету,у виняткових випадках за обгрунтуваним поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

-Дозволити сільському голові підписувати, погоджувати договори ,укладені з районною радою на перерахування субвенцій з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

                                           ВИСТУПИЛИ:

Чехарін  В.М ., який   запропонував  винести  на  розгляд  20–ї сесії  VII скликання  сільської ради питання «Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік »

                                      Заперечень не було.

                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї  сесії сільської ради VII скликання питання «Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік »  запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

                                           Голосували: „За” – 10  чол.

                                         „Проти” - немає

                                          „Утримались” – немає

                                                         

                                                    2.СЛУХАЛИ

   Про затвердження Програми надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 на 2017-2018 роки

     Башкірова А.О. –голова комісії з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що з метою надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної  ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 комісія пропонує затвердити Програму надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с.Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 на 2017-2018 роки . Борщівській сільській  раді розробити Порядок використання коштів для надання  одноразової адресної грошової допомоги мешканцям  с.Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352. (проект програми і порядку)  надані депутатам  для ознайомлення.

                               ВИСТУПИЛИ:

Дерев»янко В.В,  яка  запропонувала   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання «Про затвердження Програми надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 на 2017-2018 роки»  

                                    Заперечень не було.   

                                          ВИРІШИЛИ:

Винести  на  розгляд 20-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про затвердження Програми надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах  боєприпасів військової частини  А-1352 на 2017-2018 роки» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 2.

                                         Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                           

                                                    3.СЛУХАЛИ

 «Про затвердження Порядку використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352»

Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352, на 2017-2018 роки комісія пропонує затвердити «Порядок використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А-1352» (порядок наданий  депутатам  для ознайомлення ).

                                        ВИСТУПИЛИ:

Кузьменко  В.В.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VІІ скликання  питання «Про затвердження Порядку використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352»

                                           Заперечень не було.   

                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження Порядку використання коштів для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям с. Борщівка, що опинились  в скрутних життєвих обставинах, внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 3.

                                           Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                         

                                             4.СЛУХАЛИ

 Про створення комісії для обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації.

Шульга Л.Л.  –сільський голова, яка запропонувала  відповідно  до ст.26  Закону України « Про  місцеве самоврядування в Україні» , з метою обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації створити  комісію    для обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації та затвердити її посадовий склад  : - Шульга Л.Л. -  заступник сільського голови, голова комісії;  Башкірова А.О. – депутат сільської ради, секретар комісії; Колєсніченко С.А.– головний бухгалтер сільської ради, член комісії;  Попов О.І. – завідувач сектору містобудування та архітектури  Балаклійської РДА, член комісії ( за згодою);  Ярмоленко С.М – депутат сільської ради, член комісії.

                                              ВИСТУПИЛИ:

Руденко О.О., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про створення комісії для обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації.»

                                       Заперечень не було.   

                                          ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про створення комісії для обстеження руйнування будівель та споруд в с. Борщівка Балаклійського району в результаті надзвичайної ситуації» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 4.

                                         Голосували: „за” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                                   

                                                   5.СЛУХАЛИ

 Про залучення (надання) та встановлення граничних сум надання  благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам  податків), які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352.

Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування яка доповіла, що з метою залучення та надання благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам податків),  які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352, залучити благодійну допомогу для надання фізичним особам (платникам податків), які є мешканцями с. Борщівка Балаклійського району Харківської області, що постраждали та опинилися в скрутних життєвих обставинах в результаті надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А 1352. Встановити граничні суми залучення (надання) благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам податків), які є мешканцями с. Борщівка Балаклійського району Харківської області, що постраждали та опинилися в скрутних життєвих обставинах внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352: у випадку знищення або пошкодження нерухомого та рухомого мана громадян, яке належить їм на праві приватної власності:

а) частково пошкоджене нерухоме майно - до 10000,00 грн.; 

б) рухоме майно в залежності від вартості пошкодження - до 5000, 00 грн. 

                                                                                                        

                                                            

 

 

 

 

                                                                  ВИСТУПИЛИ:

 

  Гнідь В.І., який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про залучення (надання) та встановлення граничних сум надання  благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам  податків), які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352»

                                             Заперечень не було.   

                                                    ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про залучення (надання) та встановлення граничних сум надання  благодійної допомоги, що надається фізичним особам (платникам  податків), які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (аварії), яка виникла внаслідок пожежі на складах боєприпасів військової частини А1352», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 5.

                                         Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає                                                                                                                                                                                                               6.СЛУХАЛИ

         Про затвердження ставки  єдиного  податку

         Колєсніченко Світлана  Анатоліївна  – голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка доповіла, що  відповідно до ст.ст.12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  комісія пропонує затвердити  ставку єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

-для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня поточного року:

-для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 01 січня поточного року.

-для платників третьої групи встановлюються у розмірі: 

1)3 відсотки доходу – разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2)5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва , постачання , продажу  (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогооцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння , ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті:  

-для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного  гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії  (типу) земель, їх розташування там становить (у відсотках бази оподаткування):

1)для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0,95 %;

2)для багаторічних насаджень – 0,57 %;

3)для земель водного фонду – 2,43 %;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва в умовах закритого грунту

                                                       ВИСТУПИЛИ:

  Чичельник Ю.О.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про затвердження ставки  єдиного  податку»  

                                                   Заперечень не було.   

                                                             ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження ставки  єдиного  податку» ,   запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 6.

                                          Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає     

                                                          7.СЛУХАЛИ

        Про  граничні суми витрат на придбання автомобілів,  меблів, іншого обладнання та        устаткування, комп»ютерів органами місцевого самоврядування , а також  установами  та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету  Колєсніченко Світлана  Анатоліївна  –  голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка  запропонувала  у відповідності до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 102 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування , мобільних  телефонів, комп»ютерів державними органами, а також установами та організацями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» затвердити граничні суми витрат на придбання меблів, іншого обладнання та устаткування, комп»ютерів  органами місцевого самоврядування , а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету»  згідно з додатком, який розданий депутатам для ознайомленя.

                                                       ВИСТУПИЛИ:

   Дерев»янко В.В.,  яка   запропонувала   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання  «Про  граничні суми витрат на придбання автомобілів,  меблів, іншого обладнання та   устаткування, комп»ютерів органами місцевого самоврядування , а також   установами  та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету»  

                                          Заперечень не було.   

                                                 ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про  граничні суми витрат на придбання автомобілів,  меблів, іншого обладнання та  устаткування, комп»ютерів органами місцевого самоврядування , а також  установами  та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету» ,   запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 7.

                                                 Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає     

                                                                                                    

                                                          8.СЛУХАЛИ

      Про надання учаснику АТО гр.Чехаріну С.В.  дозволу на розробку проекту землеустрою      щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд  в с.Борщівка, по вул.Пісчанка з метою   отримання її у власність.

 Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування , яка доповіла , що до сільської  ради надійшла заява від  учасника АТО гр..Чехаріну С.В. з проханням надати йому  дозвіл на розробку проекту землеустрою   щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель і споруд  в с.Борщівка, по  вул.Пісчанка з метою  отримання її у власність

                                              ВИСТУПИЛИ:

  Ярмоленко С.М.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання  «  Про надання учаснику АТО гр..Чехаріну С.В.  дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового   будинку, господарських будівель і споруд  в с.Борщівка, по  вул..Пісчанка з метою отримання її у власність»  

                                        Заперечень не було.   

                                              ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про надання учаснику АТО гр.Чехаріну С.В.  дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд  в с.Борщівка, по  вул.Пісчанка з метою  отримання її у власність.» ,  запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 8.

                                                 Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає     

                                                      9.СЛУХАЛИ

        Про передачу у приватну  власність земельної ділянки для будівництва і бслуговування      житлового   будинку, господарських будівель і споруд, розтащованої  по вул.Откіс в с.Борщівка Балаклійського району Харківської області   Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, яка доповіла, що до сільської ради надійшла  заява від  гр. Андрійченка Івана Миколайовича про передачу йому у власність земельної ділянки по вул. Откіс в с. Борщівка. До заяви надана технічна документація  ї із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства, розташованих  в с.Борщівка, вул. Откіс Балаклійського району Харківської області

                                                   ВИСТУПИЛИ:

   Чехарін ВМВ.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про передачу у приватну  власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового   будинку, господарських будівель і споруд, розтащованої  по вул.Откіс в  с.Борщівка Балаклійського району Харківської області»  

                                          Заперечень не було.   

                                                     ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про передачу у приватну  власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового   будинку, господарських будівель і споруд, розтащованої  по вул.Откіс в с.Борщівка Балаклійського району Харківської області» ,   запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 9.

                                                 Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає     

 

                                                  10.СЛУХАЛИ

        Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 26.01. 2009 р., зареєстрованого      у Балаклійському районному відділі ХРФ  ДП «ЦДЗК» 26.01.2009р за   № 040968300001  укладеного з ТОВ АФ «Борщівське»

 Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування,  яка доповіла , що до сільської ради надійшло  клопотання виконавчого директора ТОВ АФ «Борщівське» Шуляка І.А.  щодо необхідності внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 26.11.2008 р., зареєстрованого у Балаклійському районному відділі ХРФ ДП «ЦДЗК» 26.01.2009р за №040968300001 на земельну ділянку загальною площею 3,9169 га для обслуговування нежитлового об’єкту - господарського двору.

                                                 ВИСТУПИЛИ:

   Крикун О.О.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  20-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 26.01. 2009 р., зареєстрованого у Балаклійському районному відділі ХРФ  ДП «ЦДЗК» 26.01.2009р за   № 040968300001 

  укладеного з ТОВ АФ «Борщівське»  

                                        Заперечень не було.   

                                           ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 20-ї сесії сільської ради VII скликання питання  « Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 26.01. 2009 р., зареєстрованого  у Балаклійському районному відділі ХРФ  ДП «ЦДЗК» 26.01.2009р за   № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське» ,   запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 10.

                                                 Голосували: „За” – 10 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає     

 

 Голова постійної комісії з питань 

планування , бюджету та фінансів                                      С. А. Колєсніченко

 

Голова постійної комісії з питань 

законності, правопорядку, земельних 

відносин, депутатської діяльності, етики

та місцевого самоврядування                                           А.О. Башкірова