cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів; з питань законності, правопорядку,земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування від 06.04.2017 року

БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА  VІІ  СКЛИКАННЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 ПРОТОКОЛ

          спільного  засідання постійних комісій

з  питань  планування, бюджету та  фінансів; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого  самоврядування

 

с.  Борщівка                                                   06 квітня  2017  року

 

Члени постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів:

Всього - 5чол.

Присутні на засіданні - 5 чол.: Колєсніченко С.А , Чехарін  В.М., Ярмоленко С.М.,  Чичельник Ю.О., Руденко О.О.

 Члени  постійної  комісії  з питань законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  :

 Всього - 6 чол.

Присутні на засіданні- 6 чол.: Доценко А.І.,Башкірова А.О., Деревянко В.В., Гнідь В.І., Крикун О.О.,  Кузьменко О.В.

В роботі засідання комісій взяли  участь:   

  Шульга  Л.Л.   - сільський  голова

                                                                                 Ярмоленко С.М.- секретар сільської ради

                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.      Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік»

Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

2.      Про внесення змін  до «програми соціального захисту та надання матеріальної доиомоги незахищенним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Борщівської сільської ради на 2017 року

Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

3.      «Про укладання додаткового договору до договору оренди  земельної  ділянки від

26.01.2009 року № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське» .

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

4.      Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2010 року № 041068300020 укладеного з ЗАТ «Український мобільний зв»язок»

 Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

5.      Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 06.05.2005 року № 040568300001 укладеного з гр. Чехарін В.М.

 Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

6.      Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2007 року № 040768300095 укладеного з гр. Кузьменко О.В.

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

7.      Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 17.04.2007 року № 040768300096 укладеного з гр. Зарко М.М.

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

8.      Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хоменко Н.В. в с. Борщівка, вул. Миру, 16  Балаклійського району Харківської області  з метою отримання її у власність.

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

 

 9.   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва  та  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка,        вул. Центральна , 84 Балаклійського району Харківської області

  Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

 Головуючим  на  засіданні  обрано   Шульгу Л.Л. – сільського голову

                                            1.      СЛУХАЛИ:

«Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік»

      Колєсніченко Світлана Анатоліївна  –  голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка  доповіла, що  відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і  на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та згідно  висновка фінансового управління Балаклійської РДА у відповідності з п.8 ст.78Бюджетного кодексу Україні  з урахуванням положень ст.52 цього Кодексу  комісія пропонує  визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1574,584 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1573,584тис. грн.,доходи спеціального фонду  1.0тис.грн.згідно з додатком 1 цього рішення; видатки  сільського бюджету у сумі 1928,936 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету  1492,936тис. грн.,спеціального фонду 436,0 тис.грн.в тому числі бюджет розвитку 435.0тис.грн. Затвердити профіцит  загального фонду сільського бюджету в сумі  80,648тис.грн.,джерелом покриття якого є зміна залишків  коштів місцевого бюджету, дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету в сумі 435,000тис.грн., джерелом покриття якого є надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) .Затвердити бюджетні призначення за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів   сільського бюджету в сумі 1928,936 тис.грн в тому числі по загальному фонду 1492,936тис.грн. та спеціальному фонду 436.000тис.грн..Затвердити на 2017рік міжбюджетні трансферти. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  25,0 тис. гривень. .За рішенням сесії сільської ради розподіляти вільні залишки коштів сільського бюджету,що утворилися на 01.01.2017року.

Затвердити на 2017рік перелік об”єктів фінансування ,яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ(код2110);

-нарахування на заробітну плату(код2120);

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код2270);

-поточні трансферти населенню(код2700);

-поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів(код2620).

Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 1027,552 тис.грн. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи  на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань . Установити,що у  загальному фонді сільського бюджету на 2017рік до доходів належать  надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.Установити ,що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017рік до доходів належать надходження ,визначені ст.69 Бюджетного кодексу України у частині фінансування  є надходження ,визначені ст.71 Бюджетного Кодексу України. Надавати право постійній комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету,у виняткових випадках за обгрунтуваним поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати  перерозподіл  видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Дозволити сільському голові підписувати, погоджувати  договори ,укладені з районною радою на перерахування субвенцій з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

                                                             ВИСТУПИЛИ:

 Гнідь  В.І ., який   запропонував  винести  на  розгляд  19–ї сесії  VII скликання  сільської ради  питання «Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік »

                                  Заперечень не було.

                                    ВИРІШИЛИ:

 

Винести на розгляд 19-ї  сесії сільської ради VII скликання питання «Про внесення змін  до рішення  сільської ради від 23 грудня  2016 року  «Про сільський бюджет на 2017 рік »  запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

                                                    Голосували: „За” – 11  чол.

                                         „Проти” - немає

                                          „Утримались” – немає

                                                         

                                                    2.СЛУХАЛИ

Про внесення змін  до «програми соціального захисту та надання матеріальної доиомоги незахищенним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Борщівської сільської ради на 2017 року»

     Колєсніченко Світлана Анатоліївна  – голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів ,  яка доповіла про необхідність перерозподілу видатків по «Програмі  соціального захисту  та надання  матеріальної  допомоги незахищеним  верстам   населення,  які зареєстровані та мешкають на території  Борщівської  сільської  ради  на  2017 рік»

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

 Чехарін В.М,  який  запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання «Про внесення змін  до «програми соціального захисту та надання матеріальної доиомоги незахищенним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Борщівської сільської ради на 2017 року» 

                                        Заперечень не було.  

                                                ВИРІШИЛИ:

 Винести  на  розгляд 19-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про внесення змін  до «програми соціального захисту та надання матеріальної доиомоги незахищенним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Борщівської сільської ради на 2017 року» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 2.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                       „Утримались” – немає                                                                                                         

                                   3.СЛУХАЛИ

«Про укладання додаткового договору до договору оренди  земельної  ділянки від

26.01.2009 року № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське» .

 

Башкірова А.О. – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування , яка доповіла , що до сільської ради  надійшло клопотання від виконавчого директора ТОВ АФ «Борщівське» Шуляка І.А. щодо розробки додпткової угоди до договору оренди після поділу земельної ділянки для ослуговування нежитлового об»єкту господарського двору що розташований за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с.Борщівка, вул..Вербичанка,23. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок виготовлена  ФОП Забашта Є.В.

                                       ВИСТУПИЛИ:

 Деревянко  В.В.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VІІ скликання  питання ««Про укладання додаткового договору до договору оренди  земельної  ділянки від 26.01.2009 року № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське»                                                                                     Заперечень не було.  

                                     ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  ««Про укладання додаткового договору до договору оренди  земельної  ділянки від 26.01.2009 року № 040968300001 укладеного з ТОВ АФ «Борщівське», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 3.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - нема

                                       „Утримались” – немає                                                                                                        

                                4.СЛУХАЛИ

 Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2010 року № 041068300020 укладеного з ЗАТ «Український мобільний зв»язок»

       Башкірова А.О.  –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що відповідно до проведення повторної нормативної грошової оцінки земель села Борщівка, рішення УІІ сесії УІІ скликання Борщівської сільської ради від 23.03.2016р № 51-УІІ «Про нарахування орендної плати для комерційних та виробничих потреб», керуючись ст.. ст. 93,124 Земельного кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Закону України № 1166 від 27.03.2014р, Податкового кодексу України, Закону України № 909-УІІІ від 24.12.2015р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України про забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році». та ст.. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є пропозиція укласти додатковий договір до договору оренди земельної ділянки від 09 березня 2010 року  № 041068300020, укладеного з ЗАТ «Український мобільний зв’язок»  на земельну ділянку площею 0,01 га, кадастровий номер 6320280801:00:003:0116 для будівництва та обслуговування базової станції мобільного зв’язку з технологічним обладнанням  по вул. Крикунівка  в с. Борщівка  Балаклійського району  Харківської області.

                                                                                                                                              ВИСТУПИЛИ:

 Ярмоленко С.М., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2010 року № 041068300020 укладеного з ЗАТ «Український мобільний зв»язок»

                                   Заперечень не було.   

                                       ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2010 року № 041068300020 укладеного з ЗАТ «Український мобільний зв»язок»  запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 4.

                                                 Голосували: „за” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                      „Утримались” – немає                                                                                                                          

                                                   5.СЛУХАЛИ

Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 06.05.2005 року № 040568300001 укладеного з гр. Чехарін В.М.

Башкірова А.О. –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування яка доповіла,що відповідно до проведення повторної нормативної грошової оцінки земель села Борщівка,  керуючись ст.. ст. 93,124 Земельного кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Закону України № 1166 від 27.03.2014р, Податкового кодексу України, Закону України № 909-УІІІ від 24.12.2015р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України про забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році». та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є пропозиція укласти додатковий договір до договору оренди земельної ділянки від 06 травня 2005 р.  № 040568300001, укладеного з гр..Чехарін Віталієм Миколайовичем  на земельну ділянку площею 0,0483 га, кадастровий номер 6320280801:00:004:0220 для обслуговування ¾ частини нежитлової будівлі - магазину по вул. Трубачівка,1 в с. Борщівка  Балаклійського району  Харківської області.                                                                                                                          ВИСТУПИЛИ:

  Крикун О.О., який   запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 06.05.2005 року № 040568300001 укладеного з гр. Чехарін В.М.»

                         Заперечень не було.   

                                                                                                                                                        ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 06.05.2005 року № 040568300001 укладеного з гр. Чехарін В.М.», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 5.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - нема

                                        „Утримались” – немає                                                                                                        

                                    6.СЛУХАЛИ

Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2007 року № 040768300095 укладеного з гр. Кузьменко О.В.

Башкірова А.О.  –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що відповідно до проведення повторної нормативної грошової оцінки земель села Борщівка,  керуючись ст.. ст. 93,124 Земельного кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Закону України № 1166 від 27.03.2014р, Податкового кодексу України, Закону України № 909-УІІІ від 24.12.2015р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України про забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році». та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» э пропозиція    укласти додатковий  договір до договору оренди земельної ділянки від 28 березня 2007 р.  № 040768300095, укладеного з гр. Кузьменко Олександром Васильовичем  на земельну ділянку площею 0,1332 га, кадастровий номер 6320280801:00:003:0108 для обслуговування нежитлової будівлі - їдальні по вул. Вербичанка,22 в с. Борщівка  Балаклійського району  Харківської області.

                                           ВИСТУПИЛИ:

   Деревянко В.В.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2007 року № 040768300095 укладеного з гр. Кузьменко О.В.» 

                                  Заперечень не було.   

                                                 ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2007 року № 040768300095 укладеного з гр. Кузьменко О.В.», запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 6.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

                                                           7.СЛУХАЛИ

   Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 17.04.2007  року № 040768300096 укладеного з гр. Зарко М.М.

Башкірова А.О.  – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що відповідно до проведення повторної нормативної грошової оцінки земель села Борщівка,  керуючись ст.. ст. 93,124 Земельного кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Закону України № 1166 від 27.03.2014р, Податкового кодексу України, Закону України № 909-УІІІ від 24.12.2015р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України про забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році». та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є пропозиція укласти додатковий договір до договору оренди земельної ділянки від 17 квітня 2007 р.  № 040768300096, укладеного з гр. Зарко Миколою Михайловичем  на земельну ділянку площею 0,0153 га, кадастровий номер 6320280801:00:004:0226 для обслуговування  нежитлової будівлі - магазину по вул. Трубачівка,1 в с. Борщівка  Балаклійського району  Харківської області.

                                                           ВИСТУПИЛИ:

  ЧичельникЮ. О.,  яка   запропонувала   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 17.04.2007 року № 040768300096 укладеного з гр. Зарко М.М.» 

                                  Заперечень не було.   

                                         ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 17.04.2007 року № 040768300096 укладеного з гр. Зарко М.М.»,  запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 7.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

                                                                                                    

                                                          8.СЛУХАЛИ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хоменко Н.В. в с. Борщівка, вул. Миру, 16  Балаклійського району Харківської області  з метою отримання її у власність.

Башкірова А.О.  – голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що до сільської ради надійшла  заява від  гр. Хоменко Наталії Василівни  про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства   в с. Борщівка по вул. Миру,16 з метою подальшого отримання її у власність.

                                      ВИСТУПИЛИ:

   Руденко О.О.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хоменко Н.В. в с. Борщівка, вул. Миру, 16  Балаклійського району Харківської області  з метою отримання її у власність» 

                                     Заперечень не було.  

                                         ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хоменко Н.В. в с. Борщівка, вул. Миру, 16  Балаклійського району Харківської області  з метою отримання її у власність», запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 8.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

 

                                                      9.СЛУХАЛИ

        Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення        (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва  та   обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка,    вул. Центральна , 84 Балаклійського району Харківської області

  Башкірова А.О.– голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що до сільської ради надійшла  заява від  гр.Лебідя Євгена Миколайовича про затвердження технічної документації із землеустрою.

                                                 ВИСТУПИЛИ:

    Руденко О.О.,  яка   запропонував   винести  на  розгляд  19-ї  сесії  VII скликання  питання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення       (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва  та        обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка,

       вул. Центральна , 84 Балаклійського району Харківської області»

                                     Заперечень не було.   

                                                    ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 19-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва  та   обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка,  вул. Центральна , 84 Балаклійського району Харківської області»,  запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 9.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

 

                                            

Голова постійної комісії з питань планування , бюджету та фінансів                         С. А. Колєсніченко

 

Голова постійної комісії з питань

законності, правопорядку, земельних

відносин, депутатської діяльності, етики

 

та місцевого самоврядування                 А.О.Башкірова