cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів; з питань законності, правопорядку,земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування від 03.03.2017 року

БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА  VІІ  СКЛИКАННЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 ПРОТОКОЛ 

       спільного  засідання постійних комісій

з  питань  планування, бюджету та  фінансів; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого  самоврядування

 

с.  Борщівка                                         03 березня  2017  року

 

Члени постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів:

Всього - 5чол.

Присутні на засіданні - 5 чол.: Колєсніченко С.А , Чехарін  В.М., Ярмоленко С.М.,  Чичельник Ю.О., Руденко О.О.

 

Члени  постійної  комісії  з питань законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  :

 Всього - 6   чол.

Присутні на засіданні- 6 чол.: Доценко  А.І., Башкірова А.О., Деревянко В.В., Гнідь В.І., Крикун О.О., Кузьменко О.В.

В роботі засідання комісій взяли  участь:   

  Шульга  Л.Л.   - сільський голова

                                                                                Ярмоленко С.М.- секретар сільської ради

 

                                  ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

1.      Звіт  Борщівського сільського голови  про роботу виконавчого  комітету  Борщівської сільської ради  за  2016 року

Доповідає: Шульга Л.Л.. – сільський голова    

2.       Про виконання бюджету Борщівської сільської  ради  за 2016 рік.

     Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

3.      Про  розгляд пропозиції Балаклійського міського голови про добровільне об»єднання територіальних громад

        Доповідає: Шульга Л.Л.. – сільський голова        

4.      Про надання згоди  на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.

Центральна, 84 в с. Борщівка, Балаклійського району   Харківської  області.

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

5.      Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.

Бовдуй Оксані Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в с. Борщівка, вул. Центральна, 53 Балаклійського району Харківської області»

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

6.      Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  (присадибна ділянка) в с. Борщівка, вул. Гусинка, 23 Балаклійського району Харківської області.

Доповідає: Башкірова.А.О. - голова комісії з питань    законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування 

 

                    Головуючим  на  засіданні  обрано   Шульгу Л.Л. – сільського голову

 

 

 

1.      СЛУХАЛИ:

 

      «Звіт  Борщівського сільського голови  про роботу виконавчого  комітету

       Борщівської сільської ради  за  2016 року»

              Шульга  Лідія  Леонідівна  – сільський  голова  (звіт додається)

                                       ВИСТУПИЛИ:

 Чехарін  В.М ., який   запропонував  винести  на  розгляд  18–ї сесії  VII скликання  сільської ради питання «Звіт  Борщівського сільського голови  про роботу виконавчого  комітету Борщівської сільської ради  за  2016 року»

                               Заперечень не було.

                                           

                                  ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 18-ї  сесії сільської ради VII скликання питання «Звіт  Борщівського сільського голови  про роботу виконавчого  комітету  Борщівської сільської ради  за  2016 року»  запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

                          Голосували: „За” – 11  чол.

                   „Проти” - немає

                    „Утримались” – немає

                                                         

                                 2.СЛУХАЛИ

  Про виконання бюджету Борщівської сільської  ради  за 2016 рік.

Колєсніченко Світлана Анатоліївна  – голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів,  яка доповіла про виконання бюджету Борщівської сільської ради за 2016 рік (доповідь додається)                                                                                                               

                                             ВИСТУПИЛИ:

 Крикун О.О., який   запропонував   винести  на  розгляд  18-ї  сесії  VII скликання  питання «Про виконання бюджету Борщівської сільської  ради  за 2016 рік» 

                                 Заперечень не було.   

                                                                                                                                                  ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 18-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про виконання бюджету Борщівської сільської  ради  за 2016 рік» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 2.

                            Голосували: „За” – 11 чол.

                                 „Проти” - немає

                                „Утримались” – немає                                                                                                         

                                 3.СЛУХАЛИ

    «Про  розгляд пропозиції Балаклійського міського голови про добровільне об»єднання територіальних громад»

     Шульга Лідія Леонідівна – сільський голова  , яка  запропонувала  розглянути  пропозицію Балаклійського міського голови Столбового І.М.  від 11 січня 2017 року  за  № 02-22/29 щодо добровільного об'єднання територіальних громад: м. Балаклія ,  с. Крейдянка Балаклійської міської ради; с. Вербівка Вербівської сільської ради с. Нова Гусарівка, с. Байрак, с. Щурівка Новогусарівської сільської ради; с. Борщівка Борщівської сільської ради; с. Яковенково, с. Вовчий Яр, с. Калинівка, с. Степок, с. Таранушине Яковенківської сільської ради; с. Бригадирівка Бригадирівської сільської ради; с. Чепіль, с. Вітрівка Чепільської сільської ради;с. Гусарівка, с. Волобуївка Гусарівської сільської ради; с. Лозовенька, с. Вільне, с. Нова Серпухівка Лозовеньківської сільської ради; с. Шевелівка Шевелівської сільської ради територіальних громад в Балаклійську міську об'єднану  територіальну громаду Харківської області  з адміністративним центром у місті Балаклія, рішення Балаклійської міської ради № 201-VII від 20 грудня 2016 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад» , керуючись ст. 133, 140-146 Конституції України, ЗУ «Про місцеве самоврядування», де передбачається, що рішення громадян враховується органами місцевого самоврядування в їх діяльності, ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи задекларований в законі принцип добровільності об’єднання та враховуючи гарантований  ст. 140 Конституції України , що «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України», враховуюти  результати обговорення в трудових колективах ( протокол №1 від 01 лютого2017 року,  протокол № 2 від 02 лютого 2017 року)  та громадських слухань (протокол  №1 від 07 лютого 2017 року)  .

                                        ВИСТУПИЛИ:

 Деревянко  В.І., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  18-ї  сесії  VІІ скликання  питання ««Про  розгляд пропозиції Балаклійського міського голови про добровільне об»єднання  терито-ріальних  громад»

                                Заперечень не було.  

                                                                                                                                                    ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 18-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про  розгляд пропозиції Балаклійського міського голови про добровільне об»єднання територіальних громад», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 3.

                           Голосували: „За” – 11 чол.

                                     „Проти” - немає

                                „Утримались” – немає                                                                                                         

                                        4.СЛУХАЛИ

        Про надання згоди  на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.

Центральна, 84 в с. Борщівка, Балаклійського району   Харківської  області.

  Башкірова А.О. –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування,яка доповіла ,  що до сільської ради  надійшла заява  від  гр. Лебідя Євгенія Миколайовича  про надання  згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул. Центральна буд.84 с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області  .

                                                                                                                                           ВИСТУПИЛИ:

 Руденко О.О., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  18-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про надання згоди  на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.Центральна, 84 в с. Борщівка, Балаклійського району   Харківської  області»

                                  Заперечень не було.   

                                       ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 18-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про надання згоди  на відновлення меж земельної ділянки, розташованої по вул.Центральна, 84 в с. Борщівка, Балаклійського району   Харківської  області», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 4.

                                                 Голосували: „за” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                       „утримались” – немає                                                                                                        

                                 5.СЛУХАЛИ

  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.Бовдуй Оксані Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд в с. Борщівка, вул. Центральна, 53 Балаклійського району Харківської області»

Башкірова А.О. –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування яка доповіла,що  до сільської ради  надійшла заява  від  гр. Бовдуй Оксани Іванівни   про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Центральна буд.53 с. Борщівка, Балаклійського району Харківської області 

                                         ВИСТУПИЛИ:

 Кузьменко О.В.., який   запропонував   винести  на  розгляд  18-ї  сесії  VII скликання  питання   «Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.Бовдуй Оксані Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка, вул. Центральна, 53 Балаклійського району Харківської області»

                                   Заперечень не було.  

                                         ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 18-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.Бовдуй Оксані Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Борщівка, вул. Центральна, 53 Балаклійського району Харківської області», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 5.

                                       Голосували: „За” – 11 чол.

                                „Проти” немає

                                „Утримались”-немає                                                                                                               

                                           6.СЛУХАЛИ

   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  (присадибна ділянка) в с. Борщівка, вул. Гусинка, 23 Балаклійського району Харківської області.

Башкірова А.О.  –голова комісії  з питань законності, правопорядку, земельних відносин, депутатської  діяльності та місцевого самоврядування  , яка доповіла , що до сільської ради  надійшла заява  від  гр. Богуна Степана Михайловича   про затвердження  технічної  документації   із  землеустрою щодо  встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Борщівка, вул..Гусинка, 23  Балаклійського району Харківської області  

                                                      ВИСТУПИЛИ:

   Дерев»янко В.В.,  який   запропонував   винести  на  розгляд  18-ї  сесії  VII скликання  питання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  (присадибна

ділянка) в с. Борщівка, вул. Гусинка, 23 Балаклійського району Харківської області» 

                                   Заперечень не було.  

                                  ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 18-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  (присадибна ділянка) в с. Борщівка, вул. Гусинка, 23 Балаклійського району Харківської області» ,

      запропонувавши проект  рішення  згідно з додатком 6.

                                                 Голосували: „За” – 11 чол.

                                       „Проти” - немає

                                        „Утримались” – немає    

                                                                                              

                                            

Голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів                             С. А. Колєсніченко

 

Голова постійної комісії з питань

законності, правопорядку, земельних

відносин, депутатської діяльності, етики

 

та місцевого самоврядування                   А.О.Башкірова