cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

протокол спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів; з питань законності, правопорядку,земельних відносин, депутатської діяльності та місцевого самоврядування від 19.01.2017 року

БОРЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА  VII  СКЛИКАННЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 ПРОТОКОЛ   

спільного  засідання постійних комісій

з  питань  планування, бюджету та  фінансів; з питань   законності,    правопорядку, земельних відносин, депутатської   діяльності,  та місцевого  самоврядування

 

с.  Борщівка                                                19  січня  2017  року

 

Члени постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів:

Всього - 5чол.

Присутні на засіданні - 4 чол.: Колєсніченко С.А , Чехарін  В.М., Ярмоленко С.М.,  Руденко О.О.

 Члени  постійної  комісії  з питань законності , правопорядку , земельних відносин, депутатської  діяльності  та  місцевого  самоврядування  :

 Всього - 6   чол.

Присутні на засіданні- 5 чол.: Башкірова А.О., Деревянко В.В., Гнідь В.І., Крикун О.О.,  Кузьменко О.В.

В роботі засідання комісій взяли  участь:  

   Шульга  Л.Л.   - сільський голова

                                                                                 Ярмоленко С.М.- секретар сільської ради

 

                                 ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

1.      Про  внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік».

Доповідає: Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

2.      Про  затвердження  Порядку  проведення  громадського обговорення на території Борщівської сільської ради Балаклійського району Харківсьбкої області  з питання добровільного  об»єднання територіальних громад.

      Доповідає: Шульга Л.Л.. – сільський голова   

3.      Про  внесення змін та доповнень до рішення від 24.06.2016 року № 72-VII «Про плату

за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 20217 рік»

Доповідає:  Колєсніченко  С.А.. - голова комісії з питань планування бюджету  та  фінансів

 

Головуючим  на  засіданні  обрано   Шульгу Л.Л. – сільського голов

                                  1.      СЛУХАЛИ:

 Про  внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік».

 Колєсніченко Світлана  Анатоліївна – голова постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів ,  яка  доповіла,  що відповіднодо вимог статті77Бюджетного кодексу України і на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначити на 2017 рік:- доходи сільського бюджету у сумі 1574,584 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1573,584тис. грн.,доходи спеціального фонду 1.0тис.грн.;видатки сільського бюджету у сумі 1574,584 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1348.584тис. грн.,спеціального фонду 226,0 тис.грн.в тому числі бюджет розвитку 225.0тис.грн.; профіцит сільського бюджету в сумі 225,000тис.грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету в сумі 225,000тис.грн. ; дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 225,000тис.грн.; Затвердити бюджетні призначення за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів сільського бюджету в сумі 1574.584 тис.грн в тому числі по загальному фонду 1348.584тис.грн. та спеціальному фонду  226.000тис.грн. .Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 25,0 тис. гривень.За рішенням сесії сільської ради розподіляти вільні залишки коштів сільського бюджету,що утворилися на 01.01.2017року.   Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:-оплата праці працівників бюджетних установ(код2110);-нарахування на заробітну плату(код2120);-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код2270);-поточні трансферти населенню(код2700);-поточні трансферти органам державного управління інших рівнів(код2620). Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  Надавати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету,у виняткових випадках за обгрунтуваним поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.                                                          

                                          ВИСТУПИЛИ:

 Кузьменко О.В ., який   запропонував  винести  на  розгляд  17–ї сесії  VII скликання  сільської ради питання «Про  внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік»

                              Заперечень не було.

                                                  

                                   ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 17-ї  сесії сільської ради VII скликання питання «Про  внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року «Про сільський бюджет на 2017 рік»  запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

                              Голосували: „За” – 9  чол.

                       „Проти” - немає

                        „Утримались” – немає

                                                         

                                       2.СЛУХАЛИ

  Про  затвердження  Порядку  проведення  громадського обговорення на території Борщівської сільської ради Балаклійського району Харківсьбкої області  з питання добровільного  об»єднання територіальних громад.

Шульга Л.Л. – сільський голова ,  яка доповіла, що до сільської ради від Балаклійського міського голови надійшла пропозиція про добровільне об»єднання територіальних громад . Тому відповідно до частин 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную затвердити «Порядок проведення громадського обговорення на території Борщівської сільської ради Харківської області з питання добровільного об’єднання територіальних громад» Порядок розданий депутатам для ознайомлення.

                                            ВИСТУПИЛИ:

 Крикун О.О., який   запропонував   винести  на  розгляд  17-ї  сесії  VII скликання  питання «Про  затвердження  Порядку  проведення  громадського обговорення на території Борщівської сільської ради Балаклійського району Харківсьбкої області  з питання добровільного  об»єднання територіальних громад »  

                                        Заперечень не було.   

                                                                                                                                                          ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд 17-ї сесії сільської ради VІІ скликання питання  «Про  затвердження  Порядку  проведення  громадського обговорення на території Борщівської сільської ради Балаклійського району Харківсьбкої області  з питання добровільного  об»єднання територіальних громад» , запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 2.

                              Голосували: „За” – 9 чол.

                       „Проти” - немає

                       „Утримались” – немає                                                                                                   

                                                    3.СЛУХАЛИ

    «Про  внесення змін та доповнень до рішення від 24.06.2016 року № 72-VII «Про плату

за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 20217 рік»

Колєсніченко Світлана  Анатоліївна – голова постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів, яка доповіла що відповідно до Закону України № 1791-8 VIII від 20 грудня 2016 року «Про внесення зміни до Податкового кодексу і деякі законодавчі акти України про забезпечення  збалансованості бюджетних  надходжень у 2017  році», керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» пропоную внести зміни та доповнення до рішеннявід 24. 06. 2016  р. № 72- VІІ«Про плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 2017 рік », а саме:

 - пункт 6  цього рішення викласти в такій редакції : -встановити на 2017 рік ставку земельного податку на території Борщівської сільської ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, незалежно від місцезнаходження,  землі загального користування -0,3 (нуль цілих три  десятих) відсотки, від їх нормативної грошової оцінки.

                                              ВИСТУПИЛИ:

 Руденко О.О., яка   запропонувала   винести  на  розгляд  17-ї  сесії  VІІ скликання  питання «Про  внесення змін та доповнень до рішення від 24.06.2016 року № 72-VII «Про плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 20217 рік»

                                   Заперечень не було.  

                                      ВИРІШИЛИ:

 Винести на розгляд 17-ї сесії сільської ради VII скликання питання  «Про  внесення змін та доповнень до рішення від 24.06.2016 року № 72-VII «Про плату за землю, що справляється на території Борщівської сільської ради на 20217 рік», запропонувавши проект  рішення згідно з додатком 3.

                                Голосували: „За” – 9 чол.

                         „Проти” - немає

                         „Утримались” – немає                                                                                                        

Голова постійної комісії з питань

планування,бюджету,та фінансів      С.А.Колєсніченко                                   

 

Голова постійної комісії з питань

законності, правопорядку, земельних

відносин, депутатської діяльності, етики

 

та місцевого самоврядування                       А.О.Башкірова